CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN ĐAM RÔNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2024 - 2029:
Dấu ấn một nhiệm kỳ

NDONG B'RỪM 05:23, 22/05/2024

Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Đam Rông đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị...

Hoạt động của các Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu ngày càng được nâng cao
Hoạt động của các Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu ngày càng được nâng cao

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, không ngừng xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Qua đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên tuyên truyền, vận động, huy động nội lực từ Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, chung tay giảm nghèo bền vững, hưởng ứng và tự nguyện tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điển hình là trong cuộc vận động xây dựng và nhân rộng Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” được đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 45/53 “Khu dân cư tiêu biểu” đạt 85%, trong đó có 24 “Khu dân cư kiểu mẫu” đạt 53% và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được các ban, ngành, các doanh nghiệp cùng Nhân dân trong và ngoài huyện tích cực hưởng ứng. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện các mô hình sinh kế đã phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy giúp người dân vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là mô hình trồng dâu, nuôi tằm. Hàng năm, MTTQ đã huy động Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt kế hoạch được giao. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã vận động được hơn 76,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 645 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 32 tỷ đồng; hỗ trợ 590 mô hình sinh kế với tổng trị giá trên 9,3 tỷ đồng và hỗ trợ khám, chữa bệnh, giúp đỡ học sinh nghèo vươn lên trong học tập... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,22% năm 2019 (theo chuẩn nghèo cũ) xuống còn 11,63%, năm 2023 (theo chuẩn nghèo đa chiều).

Các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” luôn được MTTQ các cấp phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác chăm lo gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng... được các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực. Các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, được các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Công tác giám sát của MTTQ từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã giám sát được 154 cuộc, trong đó MTTQ Việt Nam huyện chủ trì giám sát 43 cuộc; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội giám sát 40 cuộc và 54 cuộc với HĐND huyện; cấp xã tổ chức giám sát được 17 cuộc. Cụ thể, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức 6 Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và phối hợp với Công an huyện tổ chức 16 Hội nghị “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại các xã trên địa bàn huyện. Qua giám sát đã kiến nghị chính quyền xem xét, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bất cập, gây bức xúc trong Nhân dân. Phần lớn những kiến nghị của Mặt trận đã được chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết và trả lời hợp lý, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân...

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông Nguyễn Quốc Hương cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện chủ động xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức vận động phù hợp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các cấp huyện Đam Rông tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt hướng các hoạt động về cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đa dạng các hình thức tuyên truyền, tập hợp Nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng huyện Đam Rông phát triển toàn diện, bền vững và đạt huyện NTM vào năm 2025.