Công ty Nhôm Lâm Đồng phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024

QUỐC TUẤN – ĐÌNH DỰ 18:16, 06/05/2024

(LĐ online) - Sáng 6/5, tại Nhà máy Alumina, cùng với các đơn vị trong Tập đoàn, Công ty Nhôm Lâm Đồng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng công nhân năm 2024. Dự lễ phát động có các đồng chí ban lãnh đạo điều hành Công ty, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng với 250 cán bộ, công nhân viên Công ty và một số đơn vị bạn làm việc tại Công ty.

DC Nguyễn Đức Thái - PGĐ Công ty Báo cáo tóm tắt các nội dung triển khai hưởng ứng Tháng hành động
Đồng chí Nguyễn Đức Thái - Phó Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt các nội dung triển khai hưởng ứng Tháng hành động

Chủ đề phát động của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” và chủ đề của Tháng công nhân là “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”.

Đây là hoạt động hàng năm nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động và người sử dụng lao động; giúp tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên Công ty về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương trong việc đảm bảo công tác an toàn trong lao động sản xuất góp phần hoàn thành niệm vụ sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty trong năm 2024.

DC Nguyễn Văn Phòng - Bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty triển khai các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ
Đồng chí Nguyễn Văn Phòng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty triển khai các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Công ty báo cáo về kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh và công tác ATVSLĐ trong 4 tháng đầu năm 2024. Trong thời gian qua, Công ty Nhôm Lâm Đồng luôn chú trọng đến công tác đảm bảo ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao động.

Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể đất bóc thực hiện đạt 318.900 tấn đạt 38,3% kế hoạch, quặng tinh sau tuyển đạt 617.240 tấn đạt 33,9% kế hoạch, alumin quy đổi đạt 243.500 tấn đạt 37,5% kế hoạch, tiêu thụ alumin đạt 233.500 tấn đạt 38,3% kế hoạch, tổng doanh thu: 1.293 tỷ đồng đạt 38,1% kế hoạch.

Bên cạnh đó, Công ty đã tổ chức quán triệt đến tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, thông báo kết luận của Tập đoàn và các cơ quan Nhà nước về công tác ATVSLĐ. Công tác chăm sóc sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện môi trường và điều kiện lao động cũng luôn được chú trọng.

Công ty thực hiện việc bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể tùy theo điều kiện lao động. Ngoài ra, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên xuất sắc đi tham quan, nghỉ mát năm 2024. Thực hiện kiểm định định kỳ đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể đã kiểm định kỹ thuật an toàn đối với 28 thiết bị nâng các loại, 1 nồi hơi của nhà máy nhiệt điện.

DC Phạm Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua
Đồng chí Phạm Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua

Đối với công tác huấn luyện, tuyên truyền giáo dục về ATVSLĐ, Công ty đã xây dựng phương án huấn luyện định kỳ về ATVSLĐ cho các nhóm đối tượng, tập luyện cho đội phản ứng nhanh Công ty.

Ngoài ra, còn tổ chức huấn luyện, hướng dẫn quy định, nội quy cho hơn 570 người là lao động của đơn vị ngoài; tuyên truyền các văn bản của cấp trên đến toàn thể cán bộ, công nhân viên. Công ty thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các tồn tại, vi phạm, các đợt kiểm tra chuyên đề, chấm điểm công tác vệ sinh công nghiệp hàng tháng.

Công tác phòng chống cháy nổ luôn lấy nguyên tắc phòng cháy hơn chữa cháy, lấy phòng ngừa là chính, thường xuyên đã kiện toàn Đội PCCC cơ sở. Việc xây dựng, duy trì lực lượng PCCC tại chỗ được thường xuyên quan tâm. Cán bộ, công nhân viên có sức khoẻ được tổ chức huấn luyện về kỹ thuật PCCC, thường xuyên kiểm tra PCCC toàn diện tại các đơn vị, thường xuyên thay thế, bổ sung các phương tiện chữa cháy theo quy định, tổ chức diễn tập phương án PCCC-CNCH.

Tong năm 2024, Công ty chú trọng thực hiện 3 mục tiêu chính: Không vi phạm pháp luật; không tai nạn lao động nặng; không sự cố thiết bị/công nghệ loại I, môi trường, cháy nổ.

Toàn cảnh lễ phát động
Toàn cảnh lễ phát động

Cũng tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Phòng - Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các giải pháp triển khai hưởng ứng Tháng hành động. Trong đó, yêu cầu cán bộ, công nhân viên tập trung vào 6 nhóm giải pháp cụ thể để ngăn ngừa tai nạn lao động, sự cố ngay trong từng ca, từng ngày, từng tháng, từng quý góp phần hoàn thành mục tiêu về sản xuất kinh doanh nói chung và công tác an toàn nói riêng mà Công ty đã đề ra trong năm 2024.

Tại Lễ phát động, đại diện các đơn vị sản xuất trong Công ty đã thực hiện ký cam kết thi đua hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024.

Ký cam kết thi đua của các đơn vị và Công ty
Ký cam kết thi đua của các đơn vị và Công ty
Đại diện các đơn vị trong Công ty tham gia Lễ phát động
Đại diện các đơn vị trong Công ty tham gia Lễ phát động