Nâng cao năng lực hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới

N.MINH 16:25, 15/05/2024

(LĐ online) - Từ ngày 15 - 17/5, tại huyện Đức Trọng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới.

Ông Nguyễn Hữu Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Hữu Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị
Lớp tập huấn với sự tham gia của gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; công chức văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên quán triệt một số nội dung như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; kiến thức nền tảng, nguyên tắc thực hành và tiến trình quản lý trường hợp với người bị bạo lực giới...

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tham vấn, quản lý trường hợp với người bị bạo lực trên cơ sở giới, từ đó, giúp nâng cao nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Việc nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ở từng đại phương, đơn vị góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Lâm Đồng.