Lâm Hà đào tạo nghề gần 2.900 học viên

VŨ VĂN 06:16, 14/06/2024

Thống kê trong 10 năm qua, huyện Lâm Hà đã tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ nghề gần 2.900 học viên, tổng kinh phí gần 5,5 tỷ đồng. 

Các nghề được đào tạo chủ yếu gồm: kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê, hồ tiêu, trồng dâu, nuôi tằm, chăn nuôi bò sữa, sửa chữa máy nông nghiệp, mây tre đan, móc len, thêu tay...

Đồng thời, toàn huyện Lâm Hà đã tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên 3.000 lao động nông thôn; đào tạo nghề may công nghiệp, cơ khí, gò hàn cho 220 học viên để tạo nguồn phục vụ chương trình xuất khẩu lao động.

Ngoài ra, huyện Lâm Hà cũng đã tổ chức 110 hội nghị tuyên truyền, tư vấn học nghề, giải quyết việc làm, hướng nghiệp với hơn 20.000 lượt người lao động nông thôn tham gia; tổ chức đưa trên 500 lao động làm việc có thời hạn tại nước ngoài…