Yêu cầu lập phương án, đảm bảo an toàn trước khi tháo dỡ tòa nhà Câu lạc bộ golf Đà Lạt

VÕ TRANG - NGUYỄN NGHĨA 12:42, 11/06/2024

(LĐ online) - Ngày 11/6, UBND TP Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư Tòa nhà Câu lạc bộ golf Đà Lạt tạm hoãn tháo dỡ công trình, lập phương án chi tiết để đảm bảo an toàn.

Hiện trạng khối công trình
Hiện trạng khối công trình

Trước đó, ngày 10/6, Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL, chủ đầu tư công trình vi phạm trật tự xây dựng Tòa nhà Câu lạc bộ golf Đà Lạt đã có công văn gửi cơ quan chức năng xin tự khắc phục, tháo dỡ công trình, phần công trình sai phạm. Việc thực hiện tháo dỡ khắc phục hậu quả bắt đầu vào 9 giờ ngày 11/6/2024.

Tuy nhiên, sáng 11/6, lực lượng chức năng TP Đà Lạt trong quá trình thực thi giám sát việc tháo dỡ công trình vi phạm Tòa nhà Câu lạc bộ golf Đà Lạt thì doanh nghiệp chưa trình được phương án tháo dỡ công trình theo qui định. 

Sau khi làm việc với đại diện chủ đầu tư, UBND TP Đà Lạt thống nhất tạm hoãn việc tháo dỡ công trình vi phạm trong vòng 15 ngày để làm phương án tháo dỡ đảm bảo an toàn. 

Việc xây dựng phương án chi tiết do chủ đầu tư chủ động thực hiện trong thời gian cơ quan chức năng cho phép và phải được thực hiện bởi đơn vị tư vấn thiết kế. 

Việc tháo dỡ, khắc phục hậu quả công trình sai phạm phải có phương án đảm bảo an toàn đã được quy định tại Điều 118 của Luật Xây dựng.