Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

N.MINH 18:39, 10/07/2024

(LĐ online) - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng, sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình thương binh tại huyện Bảo Lâm. Ảnh tư liệu

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về công tác thương binh - liệt sĩ gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của tỉnh để người có công, thân nhân người có công và Nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; gương người có công tiêu biểu trong việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ gia đình người có công có mức sống cao hơn địa bàn nơi cư trú. Rà soát, giải quyết những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế độ ưu đãi, đảm bảo tất cả người có công với cách mạng được thụ hưởng các chế độ ưu đãi đúng theo quy định.

Thực hiện tốt việc điều dưỡng cho người có công và thân nhân người có công theo quy định. Triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2024...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; ngăn ngừa và xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực; giải quyết thấu tình, đạt lý các đơn, thư liên quan đến chế độ chính sách...

Ngoài ra, trong tháng 7 sẽ diễn ra các hoạt động ý nghĩa khác như: Thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu; chỉnh trang, vệ sinh chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Di Linh; chăm sóc, vệ sinh sạch sẽ các công trình ghi công liệt sĩ và người có công; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ và thắp nến tri ân; tổ chức đưa đại biểu tỉnh đi dự gặp mặt đại biểu có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc do Trung ương tổ chức...

UBND tỉnh cũng yêu cầu các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện.