Nâng cao năng lực về giới và bình đẳng giới cho 150 nữ ứng cử viên ĐBQH và HĐND

03:04, 15/04/2016

(LĐ online) - Từ ngày 14-15 và 19-20, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn tại Đà Lạt và Bảo Lộc cho 150 nữ ứng cử viên ĐBQH và HĐND. 

(LĐ online) - Từ ngày 14-15 và 19-20, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn tại Đà Lạt và Bảo Lộc cho 150 nữ ứng cử viên ĐBQH và HĐND. 
 
Đây là một trong những hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị của dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” thuộc Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc và Bộ Ngoại giao Việt Nam. Các nữ ứng cử viên được cung cấp tài liệu “Sẵn sàng để thành công –tài liệu dành cho nữ ứng cử viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 2016” và Nâng cao năng lực về giới và lồng ghép giới. Đồng thời, các chị được tập huấn về quy trình ứng cử, các bước xây dựng chương trình hành động, chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc cử tri và kỹ năng trình bày chương trình hành động, cách thức làm việc với truyền thông, kỹ năng vận động và đàm phán chính trị.
 
AN NHIÊN