Không giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học

05:03, 02/03/2017

(LĐ online) - Theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy thì từ năm học này, các thí sinh sẽ được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

(LĐ online) - Theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy thì từ năm học này, các thí sinh sẽ được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
 
Năm 2016, thí sinh được đăng ký nguyện vọng 1 vào 2 trường và mỗi trường tối đa là 2 ngành khác nhau. 
 
Điểm mới đáng lưu ý nữa là, sau khi có kết quả thi THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định theo hình thức trực tuyến hoặc đến trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi. 
 
Nguyên Thi