Đạ Tẻh: Làm nhà tiền chế gom rác thải bao bì hóa chất bảo vệ thực vật trên đồng ruộng

04:08, 07/08/2017

UBND huyện Đạ Tẻh cho biết sẽ xây dựng 2 nhà tiền chế thô sơ để chứa rác thải thu gom được trên đồng ruộng gồm bao bì, chai lọ chứa hóa chất bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. 

UBND huyện Đạ Tẻh cho biết sẽ xây dựng 2 nhà tiền chế thô sơ để chứa rác thải thu gom được trên đồng ruộng gồm bao bì, chai lọ chứa hóa chất bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. 
 
Với tổng kinh phí khoảng 20 triệu đồng, 2 nhà tiền chế thô sơ này sẽ được đặt tại thị trấn Đạ Tẻh và xã An Nhơn. Rác thải đồng ruộng sau khi thu gom sẽ được chứa tại đây, khi kho đầy sẽ được ngành chức năng huyện mang vào bãi rác tập trung của huyện để xử lý.
 
Theo ông Lê Mậu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, trong lâu dài việc thu gom rác thải bao bì, vỏ chai hóa chất bảo vệ thực vật sẽ được huyện tiến hành trên khắp các đồng ruộng của huyện cho mục tiêu an toàn nguồn nước, bảo vệ môi trường.                
 
Viết Trọng