Bảo Lâm: Trồng lại gần 20 ha rừng sau giải tỏa

08:10, 05/10/2017

Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, kiểm lâm huyện và các đơn vị chủ rừng tại địa phương đã giải tỏa và tiến hành trồng lại gần 20 ha cây lâm nghiệp trên diện tích đất rừng bị lấn chiếm trái phép.

Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, kiểm lâm huyện và các đơn vị chủ rừng tại địa phương đã giải tỏa và tiến hành trồng lại gần 20 ha cây lâm nghiệp trên diện tích đất rừng bị lấn chiếm trái phép.
 
Theo đó, các địa phương có diện tích lấn chiếm được trồng mới gồm các xã Lộc Ngãi, Lộc Phú, Lộc Tân, Lộc Bắc, Lộc Quảng và Lộc Bảo. Ngay sau khi rừng được trồng, để tránh tình trạng đất rừng bị tái lấn chiếm, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng và tổ nhận khoán tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn được xem là “điểm nóng” về tình trạng lấn chiếm đất rừng. 
 
HẢI ÐƯỜNG