Đà Lạt: Triển khai chương trình giáo dục con cái trong gia đình

11:10, 04/10/2017

(LĐ online) - Nhằm cung cấp cho người dân một số kiến thức cơ bản, thiết thực về các mối quan hệ trong gia đình, những thách thức đối với hạnh phúc gia đình hiện nay cũng như phương pháp giáo dục con cái, Hội Khuyến học thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị chuyên đề về giáo dục con cái trong gia đình tại tất cả các phường, xã trên địa bàn. 

(LĐ online) - Nhằm cung cấp cho người dân một số kiến thức cơ bản, thiết thực về các mối quan hệ trong gia đình, những thách thức đối với hạnh phúc gia đình hiện nay cũng như phương pháp giáo dục con cái, Hội Khuyến học thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị chuyên đề về giáo dục con cái trong gia đình tại tất cả các phường, xã trên địa bàn. 
 
Đây là chuyên đề năm 2017 được chọn trong chương trình văn hóa - xã hội của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục con cái trong gia đình, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động mọi người trong gia đình và cộng đồng về nhũng vấn đề giáo dục con cái trong gia đình hiện nay. Qua đó, góp phần hình thành và phát triển một số kỹ năng cần thiết như nhận biết được thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất được biện pháp để giải quyết các vấn đề trong gia đình, cộng đồng và xã hội.
 
Tuấn Hương