Đơn Dương: Phụ nữ đóng góp hơn 83 tỉ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn

06:10, 17/10/2019

Theo thống kê của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đơn Dương, trong 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã tích cực vận động, tuyên truyền hội viên phụ nữ...

Theo thống kê của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đơn Dương, trong 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã tích cực vận động, tuyên truyền hội viên phụ nữ và Nhân dân đóng góp tiền, ngày công để tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tổng chiều dài các con đường được sửa chữa và làm mới là 126 km, Nhân dân đóng góp trên 83,2 tỉ đồng với 1.500 ngày công lao động. Hội cũng đã phối hợp với ban nhân dân thôn đóng góp xây dựng hệ thống đèn thắp sáng đường quê với số tiền 700 triệu đồng, vận động hội viên hiến đất làm đường 600 m. 
 
Ngoài ra, 10/10 xã, thị trấn tổ chức xây dựng các tuyến đường liên xã xanh - sạch - đẹp bằng cách vận động người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây xanh… để góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
 
H.THẮM