Người Bí thư Chi bộ thôn được dân quý, dân tin

06:10, 28/10/2019

Nhắc đến ông K'Minh - Bí thư Chi bộ Thôn 4, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, người dân trong thôn đều nhận xét ông là người cán bộ nhiệt tình, năng nổ. Còn đối với lãnh đạo xã Đoàn Kết, ông K'Minh là người luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh...

Nhắc đến ông K’Minh - Bí thư Chi bộ Thôn 4, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, người dân trong thôn đều nhận xét ông là người cán bộ nhiệt tình, năng nổ. Còn đối với lãnh đạo xã Đoàn Kết, ông K’Minh là người luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Không chỉ thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo triển khai trên địa bàn, ông K’Minh còn đặc biệt gương mẫu và làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần rất lớn trong việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn giáp ranh vốn luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp.
 
Đoàn Kết là một xã vùng sâu, vùng xa tập trung nhiều dân tộc bản địa và dân di cư từ các tỉnh khác đến sinh sống với nhiều dân tộc anh em như: Kinh, K’Ho, Mạ, Chứt, Hoa... Đoàn Kết là một xã còn nhiều khó khăn về kinh tế, trình độ dân trí lại không đồng đều. Là địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Thuận nên xã khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự; nhạy cảm và dễ phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Các đối tượng xấu thường lợi dụng điều này để gây án với nhiều hình thức như đánh bạc ăn tiền, tín dụng đen... nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Các thế lực thù địch và những đối tượng xấu cũng luôn tìm mọi cách lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống lại Đảng và Nhà nước.
 
Nhận thức rất rõ vấn đề này, với cương vị Bí thư Chi bộ Thôn 4, xã Đoàn Kết, ông K’Minh xác định vai trò, trách nhiệm của mình khá quan trọng và là nhân tố chính để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giải quyết những vấn đề nổi cộm ở địa phương. Ông dành nhiều thời gian tìm hiểu, gần gũi với người dân trong thôn nhằm nắm bắt tình hình, từ đó lên kế hoạch, giải pháp cụ thể để vận động đồng bào tham gia và thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thôn 4.
 
Nhờ gần gũi và bám sát địa bàn, ông K’Minh luôn được dân quý mến, tin yêu và nhờ đó luôn kịp thời phát hiện và nắm bắt được những vấn đề nổi cộm trong thôn, tình hình mâu thuẫn xảy ra trong Nhân dân, dự đoán khả năng xảy ra khiếu nại, tranh chấp và cả tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn... để báo cáo với chính quyền địa phương kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết. 
 
Ông cũng thường xuyên gắn bó với các ban, ngành, đoàn thể ở xã để trao đổi thông tin về những diễn biến tình hình an ninh trật tự ở địa bàn Thôn 4. Đặc biệt, ông quan tâm đến công tác quản lý, giáo dục các đối tượng nghi vấn và nỗ lực phối hợp thực hiện tốt công tác này. 
 
Với vai trò của bí thư chi bộ thôn, ông còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng lực lượng cách mạng tại chỗ, phối hợp với công an xã, công an viên, tổ an ninh nhân dân, hội cựu chiến binh thành lập Đội tự quản của thôn; xây dựng, đẩy mạnh phong trào phòng chống và tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, tập trung tổ chức nhiều đợt phát động trong vùng đồng bào dân tộc có đạo, tuyên truyền cho những người có uy tín để giữ gìn khối đoàn kết dân tộc, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, phòng chống các loại tội phạm, không nghe những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống lại Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.
 
Với sự nỗ lực của cá nhân ông, có thể khẳng định rằng, ở xã Đoàn Kết, ông K’Minh là một trong những người có công rất lớn trong các việc xây dựng và giữ gìn khối đoàn kết, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, đặc biệt là trong hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào công tác bảo vệ an ninh và trật tự xã hội. Ông cũng là người đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con cũng như những người uy tín trong thôn, giúp họ hiểu rõ về những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Nhân dân để xây dựng Thôn 4 ổn định về an ninh chính trị, nâng cao đời sống cho bà con.
 
NGUYỄN NGHĨA