Hội thảo Sơ kết và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường

02:10, 23/10/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 24.10, tại Đà Lạt, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Sơ kết và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường. Bà Nguyễn Thị Tuyết -  Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 60 tuyên truyền viên đại diện cho 6 tỉnh: Hải Phòng, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, An Giang, Lâm Đồng tham dự hội thảo. 

(LĐ online) - Sáng ngày 24/10, tại Đà Lạt, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Sơ kết và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường. Bà Nguyễn Thị Tuyết -  Phó Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 60 tuyên truyền viên đại diện cho 6 tỉnh: Hải Phòng, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, An Giang, Lâm Đồng tham dự hội thảo. 
 
Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo
 
Báo cáo tại hội thảo nêu rõ, qua hai năm triển khai Đề án thí điểm hòa thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017 – 2020 tại 6 tỉnh đại diện cho các vùng miền đã cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ ttuyên truyền viên về bảo vệ môi trường ở các địa bàn. Qua đánh giá công tác truyền thông, bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ 6 tỉnh đã tổ chức 24 cuộc tọa đàm và thảo luận, xây dựng 24 lớp tập huấn về nội dung kỹ năng, thực hành truyền thông về bảo vệ môi trường cho 500 tuyên truyền viên. Tại các tỉnh, có trên 6000 lượt người tham dự 92 buổi sinh hoạt về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, 500 mô hình vườn xanh, nhà đẹp được xây dựng, trên 1000km đường hoa được chăm sóc… 
 
Tại Lâm Đồng, đã có trên 500 mô hình “năm không ba sạch” đã được xây dựng và duy trì hoạt động trong đó có gần 200 mô hình bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm và gần 150 mô hình sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch. Đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên đã tổ chức vận động người dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lồng ghép vào các hoạt động sinh hoạt chi hội…
 
 Bên cạnh những thành quả đạt được, nhận thức về vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương về nội dung này còn chưa đồng đều, sự gắn kết, lồng ghép với các mô hình khác trong đề án chưa rõ nét, công tác phối hợp trong triển khai mô hình còn hạn chế, nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân chưa cao…
 
Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã trình bày những tham luận về công tác phối hợp trong triể khai mô hình tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường; công tác tuyên truyền và thực hiện lồng ghép xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường tại địa phương; vai trò trách nhiệm của tuyên truyền viên nồng cốt về bảo vệ môi trường; kinh nghiệm tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số, người theo đạo thực hiện bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới.
 
THÀNH NAM