Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019

02:10, 21/10/2019

Những năm qua, thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Tháng cao điểm "Vì người nghèo" tỉnh Lâm Đồng luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng; đóng góp ủng hộ đạt và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ "Vì người nghèo" hàng năm, giúp đỡ, hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Thưa đồng bào, đồng chí,
 
Những năm qua, thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng; đóng góp ủng hộ đạt và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm, giúp đỡ, hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đề án 654/UBND-XD ngày 05/02/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh phải giải quyết 2.148 căn. Thời gian qua, từ nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ hoàn thành 866 căn nhà ở cho hộ nghèo, đưa ra khỏi đề án 285 căn vì các hộ nghèo đã thoát nghèo, chuyển đi nơi khác sinh sống… Hiện nay, còn 997 căn chưa giải quyết, trong đó, có 791 căn xây mới và 206 căn sửa chữa với kinh phí hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh là 17.880.000.000 đồng. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tập trung vận động để giải quyết dứt điểm nhà ở cho hộ nghèo. 
 
Xác định vấn đề nhà ở cho hộ nghèo là nhu cầu cấp thiết, hưởng ứng Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy truyền thống “Nhường cơm sẻ áo”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2019), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tha thiết kêu gọi các cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trong tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để tập trung hỗ trợ giải quyết dứt điểm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành Đề án 654/UBND-XD và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
 
Hình thức ủng hộ: Đóng góp bằng tiền mặt, chuyển vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, tài khoản số: 3751.0.1063494.00000 (mã quan hệ ngân sách 1063494) Kho Bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Số 57 đường Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt).
 
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, đặc biệt là người nghèo trong tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh luôn khắc ghi tình cảm, trách nhiệm sẻ chia và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các tập thể, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành chung tay vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng.
 
Trân trọng cảm ơn!