Bảo Lâm: Thu ngân sách Nhà nước do huyện quản lý đạt 108%

03:11, 07/11/2019

(LĐ online) - Sáng 7/11, đồng chí Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Bảo Lâm để đánh giá về tình hình thu, chi ngân sách 10 tháng đầu năm 2019; đồng thời, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.

(LĐ online) - Sáng 7/11, đồng chí Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Bảo Lâm để đánh giá về tình hình thu, chi ngân sách 10 tháng đầu năm 2019; đồng thời, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Theo báo cáo tại hội nghị: Tính đến hết tháng 10/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đã đạt 590,924 tỷ đồng, bằng 77,48% dự toán được giao và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, phần thu do huyện quản lý đạt 124,7 tỷ đồng, bằng 108% dự toán được giao và tăng 50% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu thuế phí, lệ phí đạt trên 79,5 tỷ đồng, bằng 99,46%; thu từ nhà đất đạt hơn 33,2 tỷ đồng, bằng 140% dự toán giao; thu tài chính đạt hơn 11,2 tỷ đồng, bằng 116% dự toán và thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 674 triệu đồng, bằng 27% dự toán. Đối với phần thu do tỉnh quản lý đạt 466,2 tỷ đồng, bằng 72% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ.
 
 Đối với công tác chi ngân sách năm 2019, tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện Bảo Lâm được giao là 296,242 tỷ đồng để thực hiện 216 công trình, bao gồm: 174 công trình hoàn thành, chuyển tiếp và 42 công trình khởi công mới. Khối lượng thực hiện đến nay đã đạt 209,476 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch. Hiện đã giải ngân được 180,163 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý đầu tư trên địa bàn huyện là 105,388 tỷ đồng, khối lượng đã thực hiện là 60,140 tỷ đồng và đã giải ngân được 39,325 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch; nguồn vốn do huyện quản lý là 190,854 tỷ đồng, đã thực hiện 149,336 tỷ đồng và giải ngân được 140,838 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác thu, chi ngân sách Nhà nước tại địa phương còn những khó khăn, tồn tại nhất định. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương mới chỉ đạt 59% dự toán giao. Đây là khoản thu thuế từ hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai của các doanh nghiệp, công ty. Hiện tại, phần lớn các công ty, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế xây dựng cơ bản. Đặc biệt, nguồn thu nợ đọng hơn 47 tỷ đồng và có đến gần 16 tỷ đồng nợ xấu khó thực hiện; các khoản thu thuế từ các dự án liên quan đến rừng, đất rừng gặp nhiều khó khăn. Phần thu từ khoáng sản, dự toán được giao 2,5 tỷ đồng cho 5 giấy phép là quá cao so với thực tế. Trong khi đó, hầu hết các giấy phép được giao thu thuế lại không có địa chỉ rõ ràng.
 
Nhiều công trinh còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên chưa thể giải ngân; nhiều công trình vừa được bố trí vốn nên chưa thể giải ngân…
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả thu, chi ngân sách mà huyện Bảo Lâm đã đạt được; đồng thời, khẳng định đây là kết của sự vào cuộc quyết liệt với tinh thần, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Bảo Lâm tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu thu, chi ngân sách trong năm 2019 nói riêng và cả nhiệm kỳ nói chung để tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra; xác định rõ các nguồn nợ đọng để có biện pháp chế tài triển khai thực hiện chống thất thu thuế; nhanh chóng rà soát, thống kê các tài sản tạm giữ tại các cơ quan liên quan để có biện pháp xử lý thu nộp vào ngân sách Nhà nước…
 
Đối với nguồn thu do tỉnh quản lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Cục Thuế cần phối hợp chặn chẽ với các sở, ngành và địa phương để triển khai công tác thu ngân sách có hiệu quả nhằm hoàn thành dự toán giao trong năm.
 
KHÁNH PHÚC