Chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận, quản lý quà, hàng từ thiện nhân đạo

06:12, 05/12/2019

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ LĐ-TBXH về chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận, quản lý quà, hàng từ thiện nhân đạo.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ LĐ-TBXH về chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận, quản lý quà, hàng từ thiện nhân đạo.
 
Việc chấn chỉnh này nhằm ngăn chặn tình trạng ăn chặn hàng từ thiện; tuồn hàng, quà từ thiện ra ngoài để bán trục lợi cá nhân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và giảm lòng tin của xã hội, tạo dư luận không tốt đối với các cơ sở bảo trợ xã hội. 
 
Vì vậy, yêu cầu các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn rà soát lại quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng quà, hàng từ thiện nhân đạo của cơ sở trợ giúp xã hội; sửa đổi, bổ sung quy chế, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp với pháp luật về trợ giúp xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát nội bộ. Tập huấn hướng dẫn đội ngũ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở xã hội về Quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng quà, hàng từ thiện nhân đạo; nghiệp vụ, kỹ năng công tác xã hội và tuân thủ đạo đức nghề công tác xã hội theo quy định của Bộ LĐ-TBXH.
 
AN NHIÊN