Triển khai 7 dự án bố trí ổn định dân cư

06:12, 02/12/2019

Ước tính cả năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã giải ngân hơn 7,2 tỷ đồng triển khai 7 dự án bố trí ổn định dân cư trên địa bàn. 

Ước tính cả năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã giải ngân hơn 7,2 tỷ đồng triển khai 7 dự án bố trí ổn định dân cư trên địa bàn. 
 
Tiêu biểu như ở huyện Lâm Hà có 2 dự án xây dựng đường giao thông đi vào khu vực ổn định dân di cư tự do Tiểu khu 265, 269, xã Đông Thanh và xóm Bến Tre, thôn R’Lơm, xã Đạ Đờn, tổng kinh phí hoàn thành lần lượt 30 tỷ đồng và 15 tỷ đồng. 
 
Hoặc ở huyện Đam Rông đang hoàn thành dự án ổn định dân di cư tự do thôn Đạ M’Pô, xã Liêng Srônh với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Quy mô các hạng mục gồm: xây dựng 5 km đường giao thông; nhà văn hóa, nhà công vụ, trạm y tế, hệ thống cấp nước sinh hoạt...
 
4 dự án còn lại triển khai trên địa bàn các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Tẻh, mỗi dự án với mức đầu tư từ 720 triệu đồng đến gần 4,4 tỷ đồng.
 
V.VIỆT