Phát triển mới 2.355 đoàn viên công đoàn

06:01, 15/01/2020

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên tăng cường theo dõi, rà soát để thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên...

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên tăng cường theo dõi, rà soát để thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và kết nạp đoàn viên. Trong năm 2019, toàn tỉnh đã kết nạp mới được 2.355 đoàn viên, đạt tỷ lệ 136%, thành lập mới 26 CĐCS, đạt tỷ lệ 104%, trong đó có 14 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên. Các đoàn viên được kết nạp trong năm đều được LĐLĐ tỉnh trao giấy chứng nhận “Lớp đoàn viên 90 năm Công đoàn Việt Nam” cùng giấy chứng nhận.
 
Cùng đó, công tác bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công đoàn cũng được các cấp công đoàn chú trọng. Trong năm, LĐLĐ huyện, thành phố và các công đoàn ngành đã tổ chức được 34 lớp tập huấn, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công đoàn cho 3.353 lượt cán bộ CĐCS.
 
Ngoài ra, tiếp tục thực hiện công tác xây dựng đảng, CĐCS nơi có tổ chức đảng hàng năm đều thực hiện việc góp ý cho chi bộ và đảng viên; phối hợp với Đoàn thanh niên làm tốt công tác tạo nguồn, xem xét, lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Kết quả, các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 1.974 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. 
 
N.MINH