Tập trung tạo nguồn kết nạp đảng viên ở xã có đông đồng bào DTTS

06:01, 06/01/2020

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Đạ Chais (Lạc Dương) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực để từng bước nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Đạ Chais (Lạc Dương) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực để từng bước nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.
 
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc phong trào thanh niên xung kích ở địa phương là việc làm luôn được Đảng bộ xã Đạ Chais quan tâm thực hiện, qua đó chủ động giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Ảnh: Đ.Tú
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc phong trào thanh niên xung kích ở địa phương là việc làm luôn được Đảng bộ xã Đạ Chais quan tâm thực hiện, qua đó chủ động giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Ảnh: Đ.Tú
 
Đạ Chais là địa phương cách trung tâm huyện Lạc Dương khoảng 45 km về hướng đông nam, hiện toàn xã có 4 thôn với tổng dân số là 509 hộ, 1.988 nhân khẩu, trong đó số hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 414 hộ (chiếm tỷ lệ 83,5%). Toàn Đảng bộ có 8 chi bộ (4 chi bộ thôn, 2 chi bộ trường học, chi bộ Công an, chi bộ Quân sự) với 87 đảng viên (trong đó 13 đảng viên dự bị; 44 đảng viên là người đồng bào DTTS, chiếm tỷ lệ 50,57%). 
 
Hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Lạc Dương về công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện giáo dục, bồi dưỡng để họ phấn đấu vào Đảng.
 
Anh Cil Ha Niên - Bí thư Đoàn xã Đạ Chais thông tin: Trên địa bàn xã hiện nay có 194 ĐVTN, 210 thanh niên gia nhập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” chúng tôi đã chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã đã giới thiệu 6 ĐVTN ưu tú, các đoàn viên này đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn và các thôn của xã. Họ đều là những cá nhân xung kích trong các hoạt động phong trào, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình, có đóng góp nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp người dân nơi mình cư trú. 
 
Bên cạnh việc duy trì và phát triển nguồn đảng viên mới dựa vào lực lượng quần chúng là ĐVTN, Đảng bộ xã Đạ Chais đã mở rộng nguồn phát triển đảng từ các nhà trường và tổ chức hội, đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... Tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; qua đó, chủ động phát hiện, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho các chi bộ. Các chi bộ giao nhiệm vụ để thử thách và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đối tượng quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Sau khi các quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, việc theo dõi xét chuyển đảng viên chính thức được thực hiện kịp thời, đúng quy định của Điều lệ Đảng... Hiện nay, Hội Nông dân xã Đạ Chais có 4 chi hội thôn với 325 hội viên, 21 đảng viên, chiếm tỷ lệ 6,5%; Hội Liên hiệp Phụ nữ có 4 chi hội thôn với 380 hội viên, 33 đảng viên, chiếm tỷ lệ 9,09%; Hội Cựu chiến binh có 4 chi hội với 62 hội viên, 9 đảng viên, chiếm tỷ lệ 14,5%. Các đảng viên ở các tổ chức hội, đoàn thể đều là những người hết lòng với công tác; thường xuyên giúp đỡ người dân, tìm tòi học hỏi để giúp người dân thoát nghèo, làm giàu chính đáng bằng nhiều cách thức. 
 
Nhờ những giải pháp tích cực trên, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Đạ Chais đã phát huy hiệu quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã Đạ Chais đã phát triển được 8/6 đảng viên (vượt chỉ tiêu 2 đảng viên), trong đó 6 đảng viên được kết nạp là người đồng bào DTTS. Chị Lơ Mu K’Rina hiện đang công tác tại Trường Mầm non Đạ Chais chia sẻ: Được vào Đảng là vinh dự không chỉ của bản thân tôi mà là của gia đình, dòng họ và thôn bản. Chính vì vậy tôi luôn tâm niệm rằng mình phải tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác chuyên môn của mình; hết lòng yêu thương con trẻ; giúp đỡ bà con, hàng xóm bằng những việc làm thiết thực. 
 
Đặc biệt hơn, sau khi Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy Lạc Dương ban hành về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên người đồng bào DTTS”, Đảng bộ xã Đạ Chais đã chủ động, tập trung thực hiện một cách nghiêm túc; đến nay số đảng viên kết nạp được là 22 đảng viên người đồng bào DTTS. 
 
Đồng chí Nguyễn Thành Lâm - Phó Bí thư Thường trực xã Đạ Chais cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phương pháp tập hợp quần chúng, đoàn viên, hội viên, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các chi bộ, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Mặt khác, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN, liên hệ, giới thiệu và tạo công ăn việc làm cho thanh niên địa phương, qua đó, nhằm giúp thế hệ trẻ tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để có nhiều cơ hội cống hiến hơn cho địa phương, thôn, bản. 
 
ĐỨC TÚ