Đà Lạt tiết kiệm hơn 32 tỷ đồng xây dựng cơ bản

07:02, 27/02/2020

Theo cơ quan chức năng cho biết, trong năm vừa qua, chính quyền thành phố Đà Lạt đã tiết kiệm hơn 32,2 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và so với cùng kỳ năm ngoái tăng 34%. 

Theo cơ quan chức năng cho biết, trong năm vừa qua, chính quyền thành phố Đà Lạt đã tiết kiệm hơn 32,2 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và so với cùng kỳ năm ngoái tăng 34%. 
 
Trong đó, gồm các khoản tiết kiệm hơn 30,5 tỷ đồng đấu thầu, chào hàng cạnh tranh; 80 triệu đồng thẩm định, quyết toán dự án; gần 1,6 tỷ đồng thẩm tra, phê duyệt quyết toán. 
 
Cùng với đó, thành phố Đà Lạt cũng đã thực hành tiết kiệm gần 22 tỷ đồng thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức; hơn 22 tỷ đồng chi quản lý hành chính; giảm 26 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và 3 biên chế cơ quan hành chính…
 
VŨ VĂN