Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo

06:02, 21/02/2020

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành liên quan, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành liên quan, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở những vùng đồng bào các tôn giáo sinh sống đã có nhiều mô hình, cách làm hay và hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều vị chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo là cầu nối quan trọng để tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo cũng như đồng bào các dân tộc chống lại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn.
 
Bảo Lộc là một trong những địa phương làm tốt công tác vận động đồng bào tôn giáo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc
Bảo Lộc là một trong những địa phương làm tốt công tác vận động đồng bào tôn giáo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc
 
Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện có 7 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Giáo hội phật đường Nam Tông Minh sư đạo, Phật giáo Hòa Hảo, Ba Ha’I với 40 tổ chức tôn giáo, 884 cơ sở điểm nhóm sinh hoạt, 2.689 chức sắc, 2.506 chức việc, khoảng 804.555 tín đồ. 
 
Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo tại địa phương, lực lượng Công an tỉnh đã thường xuyên tham mưu, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền để đồng bào tôn giáo hiểu rõ về chính sách tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc; đồng thời vận động đồng bào tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, tham gia vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cuộc sống bình yên “Tốt đời, đẹp đạo”.
 
Quán triệt Chỉ thị 09 của Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tăng cường xây dựng, củng cố vững mạnh lực lượng nòng cốt giữ gìn trật tự ở cơ sở, nhân rộng các mô hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ở các địa bàn vùng tôn giáo, căn cứ vào tính chất phức tạp, số lượng giáo dân, hoạt động tôn giáo diễn ra là thuần túy hay không... mà lực lượng làm công tác xây dựng phong trào tham mưu, xây dựng các mô hình phù hợp. Đến nay, nhiều mô hình như: mô hình “Giáo họ không có tội phạm, tệ nạn xã hội”; mô hình “Giáo hạt an toàn giao thông”; mô hình “Giáo xứ bình yên không có tội phạm”; mô hình “Giáo họ 3 không”;... đã được xây dựng ở một số nơi và phát huy hiệu quả. Thông qua hoạt động của những mô hình, các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo đã kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở các tín đồ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cộng đồng.
 
Một trong những điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của đồng bào công giáo là địa bàn thành phố Bảo Lộc. Với số lượng tín đồ các tôn giáo chiếm 69,33% dân số nhưng tình hình an ninh trật tự ở Bảo Lộc thời gian qua luôn ổn định. Hầu hết bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng lối sống lành mạnh, văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội. Đạt được điều này là nhờ Bảo Lộc đã làm tốt công tác tuyên truyền và vận động Nhân dân tham gia vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong vùng đồng bào tôn giáo ở Bảo Lộc, có nhiều mô hình được xây dựng và hoạt động hiệu quả, được các cấp, ngành khen thưởng và nhiều đơn vị học tập kinh nghiệm. Tiêu biểu như mô hình “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại Giáo họ Mỹ Thanh (xã Lộc Thanh); mô hình “Giáo họ Tân Lập đảm bảo an ninh trật tự”; “Khu dân cư giáo họ bình an”; “Giáo xứ Chân Lộc tham gia đảm bảo an ninh trật tự”; Giáo họ Đa Minh với mô hình “Giáo họ đoàn kết, quyết tâm đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội”...
 
Đi đôi với công tác xây dựng các mô hình trong vùng đồng bào tôn giáo, công tác vận động tranh thủ chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo cũng được quan tâm thực hiện. Đội ngũ các chức sắc tôn giáo là những người gương mẫu thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm cụ thể đã có những tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến đồng bào các tôn giáo. 
 
Có thể khẳng định rằng, thời gian qua, với nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả, công tác tôn giáo và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo với các mô hình phù hợp từng địa bàn đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Những việc làm thiết thực, cụ thể ấy đã thể hiện tinh thần luôn đồng hành cùng dân tộc của các chức sắc tôn giáo, đồng bào tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
NGUYÊN THI