Prudential đồng hành hỗ trợ khách hàng trước những rủi ro do COVID-19

06:03, 11/03/2020

Bắt đầu từ ngày 8/2/2020, trước tình hình dịch COVID-19, Prudential thông báo công ty vẫn chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các sự kiện bảo hiểm xảy ra liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp và tăng cường bảo vệ cho khách hàng không may nhiễm virus 2019-nCov với Chương trình hỗ trợ y tế đặc biệt từ ngày 6/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020.

Bắt đầu từ ngày 8/2/2020, trước tình hình dịch COVID-19, Prudential thông báo công ty vẫn chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các sự kiện bảo hiểm xảy ra liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp và tăng cường bảo vệ cho khách hàng không may nhiễm virus 2019-nCov với Chương trình hỗ trợ y tế đặc biệt từ ngày 6/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020.
 
Cụ thể, trong thời gian diễn ra chương trình, các khách hàng không may nhiễm virus 2019-nCoV sẽ nhận được khoản hỗ trợ là: 10 triệu đồng với thời gian khách hàng nằm viện điều trị cách ly từ 3 đến 9 ngày, 20 triệu đồng với thời gian khách hàng nằm viện điều trị cách ly từ 10 ngày trở lên.
 
Chương trình thiết thực thể hiện cam kết của Prudential cùng đồng hành và hỗ trợ khách hàng qua những rủi ro trong cuộc sống, đặc biệt là trước nguy cơ dịch bệnh do virus 2019-nCoV, giúp nhẹ bớt nỗi lo tài chính, an tâm điều trị.
 
N.THU