Vai trò của phụ nữ càng được khẳng định

06:03, 17/03/2020

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,36%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hiện huyện có 10/10 xã về đích nông thôn mới, thị trấn đạt đô thị văn minh...

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,36%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hiện huyện có 10/10 xã về đích nông thôn mới, thị trấn đạt đô thị văn minh... Đó là những thành tựu mà Nhân dân và cả hệ thống chính trị ở huyện Đạ Tẻh cùng chung sức thực hiện thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Trong quá trình thực hiện các phong trào đó không thể không kể đến sự vào cuộc của Hội Phụ nữ và vai trò của phụ nữ càng được khẳng định. 
 
Những hội viên là điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015 - 2020.
Những hội viên là điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015 - 2020.
 
Giai đoạn 2015 - 2020, thông qua các phong trào thi đua như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Dân vận khéo” gắn với các kế hoạch thi đua trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...; với sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), vai trò của chị em phụ nữ đã thực sự phát huy. Cụ thể, trong xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ cơ sở đã vận động 567.428 triệu đồng, 3.000 m2 đất và đóng góp gần 14 ngàn công lao động để làm đường giao thông, xây dựng hội trường thôn. 42 công trình vệ sinh cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được xây dựng. 11 mô hình liên quan đến xử lý rác thải và giảm rác thải nhựa tại nhà do chị em phụ nữ chủ trì đã được thực hiện thành công và tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. 15 tuyến đường hoa cỏ lạc, các tuyến đường hoa, đường không rác và trồng hơn 700 cây cảnh các loại đều có sự tham gia tích cực của phụ nữ, góp phần tạo diện mạo mới cho các địa phương trong huyện. Riêng trong nội dung vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, Hội LHPN huyện đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe phụ nữ”. Đến nay tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 92,7%.
 
Vừa phân loại rác tại nhà theo hướng dẫn của Hội Phụ nữ, cô Nguyễn Thị Thiếp - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 5B tâm sự: “Các phong trào của Hội phụ nữ đều liên quan đến việc phát triển kinh tế địa phương nói chung và mang lại lợi ích cho người dân, cho phụ nữ nói riêng, bởi vậy chị em phụ nữ tham gia nhiệt tình. Tham gia và thấy được lợi ích thiết thực nên càng có thêm động lực để cố gắng”. Có lẽ bởi tinh thần ấy, mà sự tham gia của lực lượng phụ nữ đã góp phần mang lại nhiều thành tựu lớn, đặc biệt, trong phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Xác định việc giúp hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu là nhiệm vụ trọng tâm, là đòn bẩy để thúc đẩy các phong trào thi đua của Hội, 5 năm qua Hội đã vận động hội viên giúp không lấy lãi số tiền gần 500 triệu đồng, trên 2 ngàn công lao động và hơn 9 ngàn kg lương thực giúp cho 632 lượt hội viên. Duy trì 110 tổ phụ nữ tiết kiệm với số tiền trên 3 tỷ đồng và 57 tổ hùn vốn giúp nhau làm giàu với số tiền trên 5,7 tỷ đồng, giúp cho 887 lượt chị phát triển kinh tế gia đình. Hội đã thành lập được 4 tổ hợp tác, tham gia làm thành viên của 15 hợp tác xã nông nghiệp. Trao 34 mô hình sinh kế cho phụ nữ khó khăn, tạo điều kiện cho 183 chị khởi nghiệp thành công, giúp được trên 9 ngàn lượt hội viên phụ nữ vay vốn sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Bà Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạ Tẻh, cho biết: Qua 5 năm, Hội đã giúp 292 hộ hội viên nghèo thoát nghèo. Thậm chí nhiều chị em đã vươn lên làm giàu, thành lập các tổ hợp tác như chị Chu Thị Hường, Tổ trưởng tổ hợp tác đan nhựa xuất khẩu An Nhơn đang tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho gần 30 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; chị Nguyễn Thị Oanh với tổ may gia công là mô hình sáng tạo giải quyết việc làm mang lại thu nhập khá và ổn định cho những người phụ nữ tại địa bàn; chị Lê Thị Phương Dung cơ sở bóc tách hạt điều thị trấn Đạ Tẻh đã giải quyết hơn 50 lao động nữ tại địa phương...
 
Cũng theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạ Tẻh, trong thực hiện phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động, từng nội dung thi đua đều được Hội quan tâm chú trọng và chỉ đạo sát sao. Sự chủ động thực hiện của cán bộ Hội từ chi hội đến xã và có sự hưởng ứng nhiệt tình của chị em hội viên phụ nữ đã tạo sự đồng thuận, sức lan tỏa cao. Cụ thể như trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Hội đã tuyên truyền và phát động phong trào thi đua đến 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội Phụ nữ trong toàn huyện đã phát động mỗi chi hội trồng một tuyến đường hoa cỏ lạc, hiện nay 11/11 xã, thị trấn đều có tuyến đường hoa cỏ lạc góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, trao mô hình sinh kế và gần đây nhất Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đăng ký một công trình, một phần việc cụ thể để chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...
 
Trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; hàng năm Hội đã chỉ đạo cơ sở hội xây dựng kế hoạch triển khai 1 nội dung, 1 phần việc, 1 hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới được cấp ủy phê duyệt. Đồng thời triển khai cho hội viên đăng ký 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch, hàng năm phấn đấu mỗi cơ sở hội có từ 5-10 hộ gia đình đạt gia đình 5 không, 3 sạch. Qua các năm triển khai có 78% hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí này. 
 
Phong trào thi đua của Hội đã góp phần khơi dậy tinh thần và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ, đặc biệt là sự năng động, sáng tạo của chị em trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua của Hội không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn làm tăng thêm niềm tin của phụ nữ đối với Hội và hoạt động hội. Bởi vậy, 5 năm qua Hội đã phát triển mới thêm144 hội viên. Nâng tổng số hội viên hiện nay đạt trên 7.600 hội viên, chiếm 79,4% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, 13/13 cơ sở hội đều đạt vững mạnh, không có cơ sở hội hoạt động trung bình, yếu kém.
 
Với nhiều thành tích nổi bật đã đạt được, 5 năm qua Hội LHPN huyện đã 2 lần được Trung ương Hội tặng bằng khen. Ngoài ra, với nhiều đóng góp ở các lĩnh vực, Hội cũng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của Chủ tịch UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh. Đặc biệt, nhiều cơ sở hội cũng được Trung ương Hội, Tỉnh Hội vinh danh. Nhưng hơn hết, có lẽ sự tín nhiệm của phụ nữ nói riêng và các tầng lớp nhân dân ở địa phương nói chung là bằng khen lớn lao nhất đối với hoạt động của Hội Phụ nữ. Để từ đó, họ thêm sức mạnh, tiếp tục là lá cờ đầu trong tham gia thực hiện các phong trào xây dựng và phát triển địa phương. 
 
HOÀNG MY