Đà Lạt bắt đầu chi trả chế độ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

10:05, 21/05/2020

(LĐ online) - Sáng 21/5, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Lạt bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. 

(LĐ online) - Sáng 21/5, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Lạt bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. 
 
Cán bộ lao động thương binh xã hội Phường 9 (Đà Lạt) chi trả trợ cấp cho gia đình ông Nguyễn Tùng Vân thuộc đối tượng tiền khởi nghĩa
Cán bộ lao động thương binh xã hội Phường 9 (Đà Lạt) chi trả trợ cấp cho gia đình ông Nguyễn Tùng Vân thuộc đối tượng tiền khởi nghĩa
 
Theo đó, số người có công được hỗ trợ là 1.290 với tổng số tiền được chi trả là 1,928 tỷ đồng. Trong đó, có 4 người được hỗ trợ 1 tháng là 500 ngàn đồng/người; 3 người được chi 2 tháng với số tiền là 1 triệu đồng/người, còn lại 1.283 người được nhận hỗ trợ 3 tháng với số tiền 1,5 triệu đồng/người. Đối tượng này được cán bộ lao động các phường, xã chi trực tiếp tại nhà.
 
Các đối tượng bảo trợ xã hội được hướng dẫn nhận trợ cấp tại bưu điện
Các đối tượng bảo trợ xã hội được hướng dẫn nhận trợ cấp tại bưu điện
 
Về đối tượng bảo trợ xã hội, tổng số người được nhận hỗ trợ lần này là 4.740 người, với tổng số tiền được chi trả là 7,064 tỷ đồng. Trong số này có 42 người được hỗ trợ 1 tháng, 500 ngàn đồng/người; số còn lại được nhận hỗ trợ 3 tháng, 1,5 triệu đồng/người. Các đối tượng này nhận tiền tại 16 điểm bưu điện văn hóa phường, xã trên địa bàn thành phố.
 
Dự kiến, đến hết ngày 25/5, TP Đà Lạt sẽ hoàn thành cơ bản việc chi trả cho chế độ nói trên.
 
N.MINH- H.THẮM