Đam Rông: Gần 18 tỷ đồng hỗ trợ tiền cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

04:06, 29/06/2020

Gần 18 tỷ đồng là số tiền mà huyện Đam Rông được phân bổ để chi trả tiền hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

Gần 18 tỷ đồng là số tiền mà huyện Đam Rông được phân bổ để chi trả tiền hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó, toàn huyện có 23.910 khẩu được thụ hưởng chính sách này, mỗi khẩu được hỗ trợ 250 ngàn đồng/tháng, trong vòng 3 tháng. Đến nay, các xã trên địa bàn huyện đang tiến hành chi trả chế độ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Ngoài ra, huyện đã hoàn thành công tác chi trả cho 189 đối tượng người có công với số tiền 283,5 triệu đồng; 8 người bán vé số dạo, mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng; đối tượng bảo trợ xã hội 1.145 người với số tiền 1 tỷ 678 triệu đồng.
 
VĂN TÂM