Đam Rông: Liên hoan nghệ thuật quần chúng và tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu

01:06, 24/06/2020

(LĐ online) - Ngày 24/6, UBND huyện Đam Rông cho biết đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng và tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. 

(LĐ online) - Ngày 24/6, UBND huyện Đam Rông cho biết đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng và tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. 
 
Nhiều tiết mục văn nghệ của các địa phương tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng
Nhiều tiết mục văn nghệ của các địa phương tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng
 
Đây là hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự đồng thuận trong Nhân dân hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Theo đó, 8/8 xã đã có đội thi tham dự Liên hoan nghệ thuật quần chúng ở các nội dung tiểu phẩm, hát múa và tiết mục tự chọn. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy khí thế lao động sản xuất, giữ gìn văn hóa dân tộc, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống nền nếp văn minh… 
 
Kết quả, giải nhất thuộc về đơn vị xã Đạ K’Nàng, giải nhì thuộc về đội xã Rô Men và xã Đạ M’ Rông đạt giải 3.
 
Các gia đình tiêu biểu được tuyên dương
Các gia đình tiêu biểu được tuyên dương
 
Cũng trong dịp này đã có 18 gia đình tiêu biểu trong giữ gìn nếp sống văn hóa, chăm lo phát triển kinh tế và có đóng góp cho cộng đồng được tuyên dương. Trong đó, có 12 gia đình người DTTS. Điều này góp phần lan tỏa không khí thi đua trong Nhân dân, đặc biệt trong vùng đồng bào DTTS.
 
HOÀNG MY