Hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2020

05:06, 19/06/2020

Theo LĐLĐ tỉnh, nhằm hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2020 với chủ đề "Phát huy tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy", các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong CNVCLĐ...

Theo LĐLĐ tỉnh, nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020 với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong CNVCLĐ. Cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo trong đoàn viên, CNVCLĐ về hiểm họa ma túy; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền cho CNVCLĐ về tác hại của các loại ma túy tổng hợp đang xuất hiện và gia tăng nhanh chóng; trang bị các kỹ năng để CNVCLĐ tự bảo vệ bản thân, không bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy.
 
Mặt khác, tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn có đông công nhân lao động; tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; quan tâm huy động các nguồn lực, hoạt động xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ...
 
Thông qua các hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về tác hại và hậu quả của ma tuý, để mỗi người tích cực tham gia và tự phòng, chống ma túy, tạo nên phong trào rộng lớn trong đấu tranh phòng, chống ma tuý, góp phần làm giảm thiểu tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.
 
VÕ LAN