Lâm Đồng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người có uy tín

10:06, 25/06/2020

(LĐ online) - Trong 2 ngày 24 và 25/6, tại thành phố Bảo Lộc, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc.

(LĐ online) - Trong 2 ngày 24 và 25/6, tại thành phố Bảo Lộc, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc.
 
Người có uy tín tại buổi tập huấn
Người có uy tín tại buổi tập huấn
 
Các đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 6 huyện, thành phía Nam của tỉnh đã được lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, đại diện Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy giới thiệu các chuyên đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Lâm Đồng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; nội dung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm trong vùng dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay và một số kỹ năng tiếp cận tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Được biết, trước đó, tại huyện Đức Trọng, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đối tượng nói trên thuộc các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông và thành phố Đà Lạt. Như vậy, đến nay 479 vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nhằm phổ biến cung cấp thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Qua đó, phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
NDONG BRỪM