Đạ Tẻh từng bước xoá các điểm trường lẻ

05:10, 07/10/2020

(LĐ online) - Đó là một trong những nội dung trong báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh tại hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 diễn ra vào chiều 7/10. 

(LĐ online) - Đó là một trong những nội dung trong báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh tại hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 diễn ra vào chiều 7/10. 
 
Bà Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 2 cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện
Bà Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 2 cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện
 
Theo đó, năm học 2020-2021, ngành giáo dục huyện Đạ Tẻh đã tăng cường các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Năm 2019, huyện Đạ Tẻ được UBND tỉnh công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS và xoá mù chữ đạt mức độ 2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo 100% cơ sở giáo dục tự đánh giá chất lượng nghiêm túc, thực chất, đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và người học. Trong năm học 2019-2020, toàn ngành được công nhận 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng cấp độ 2 cho 4 trường. 
 
Ngành giáo dục đã tập trung triển khai thực hiện việc tinh gọn các điểm trường giai đoạn 2018-2021 và sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đến năm 2021; điều chỉnh mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu học tập của con em địa phương trong toàn huyện; từng bước xoá các điểm trường lẻ nhằm tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và góp phần thực hiện Đề án tinh giản biên chế. Năm học 2019-2020 toàn huyện có 39 cơ sở giáo dục đào tạo với tổng số 442 lớp thuộc các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT và GDNN-GDTX.
 
So với năm học 2018-2019, số trường được duy trì, xoá thêm 2 điểm trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tham mưu cho UBND huyện sáp nhập Trường TH Hương Lâm vào Trường TH Hùng Vương (năm học 2020-2021, toàn ngành giảm được 1 trường tiểu học).
 
Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng; chất lượng đội ngũ tương đối ổn định. Ngành giáo dục thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của huyện đến năm 2025 gắn với Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị trường học. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy tốt, học tốt cũng được ngành triển khai thực hiện có hiệu quả. 
 
Trong năm học qua, ngành giáo dục huyện Đạ Tẻh cũng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của GDTX; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc; thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa. 
 
Năm học 2020-2021, ngành giáo dục Đạ Tẻh tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo và hoàn thành các điều kiện để triển khai chương trình, triển khai dạy học sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 1, triển khai Luật Giáo dục 2019...
 
Dịp này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh cũng đã công bố quyết định khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đạo tạo, UBND huyện Đạ Tẻh; đồng thời, tri ân những cán bộ quản lý về hưu và chúc mừng những cán bộ quản lý được bổ nhiệm mới. Theo đó, có 2 tập thể và 2 cá nhân.
 
Ông Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 2 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020
Ông Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 2 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020

 

Bà Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận cho 9 Tập thể Lao động Xuất sắc do Chủ tịch UBND tỉnh công nhận
Bà Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận cho 9 Tập thể Lao động Xuất sắc do Chủ tịch UBND tỉnh công nhận
 
ĐÔNG ANH