Hội nghị truyền thông công đoàn - Sáng tạo, hiệu quả, đa dạng

02:04, 08/04/2021

(LĐ online) - Sáng 8/4, Liên đoàn Lao Động tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị truyền thông công đoàn với sự tham gia của các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương.

(LĐ online) - Sáng 8/4, Liên đoàn Lao Động tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị truyền thông công đoàn với sự tham gia của các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương. 
 
Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp cùng Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng và Báo Lâm Đồng
Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp cùng Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng và Báo Lâm Đồng
 
Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động công bố thông tin về các hoạt động chủ chốt của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX. Các nhiệm vụ trọng tâm như chăm lo cho đời sống người lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn năng động, nhiệt tình, góp phần cùng địa phương vươn lên hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được đặt ra với những mục tiêu cụ thể. Liên đoàn Lao động cũng giới thiệu những điển hình tiên tiến trong phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015 - 2020.
 
Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng chú trọng công tác truyền thông với mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn, xây dựng hình ảnh của tổ chức công đoàn.  Đồng thời, công tác truyền thông sẽ góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa hình ảnh năng động, sáng tạo của tổ chức công đoàn đến với cộng đồng. Công tác truyền thông trong giai đoạn mới sẽ có nhiều thay đổi, chú trọng tới sự sáng tạo, hiệu quả, sử dụng đa dạng các phương tiện truyền thông, nhất là việc sử dụng tính phổ biến của mạng xã hội để thực hiện việc truyền thông hiệu quả và nhanh chóng.   
 
Tham dự hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí cũng đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho công tác truyền thông của Liên đoàn Lao động tỉnh. Từ việc tập huấn, đào tạo đội ngũ cộng tác viên, thông tín viên là cán bộ công đoàn, việc tổ chức các cuộc thi hướng về hoạt động công đoàn, các hình thức tuyên truyền mới mẻ, sáng tạo cũng như nhiều thay đổi để việc phối hợp giữa các cơ quan báo chí với tổ chức công đoàn ngày càng gắn kết chặt chẽ. 
 
Cũng trong hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã ký kết chương trình phối hợp cùng Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng và Báo Lâm Đồng giai đoạn 2021-2023 với các nhiệm vụ cụ thể như xây dựng chuyên mục công đoàn, tăng cường thông tin đa dạng, phong phú về hoạt động công đoàn, tuyên truyền rộng rãi về phong trào công nhân và và hoạt động công đoàn các cấp.
 
D.QUỲNH