Lạc Dương bàn giao sử dụng 10 công trình giao thông

06:04, 13/04/2021

Thống kê giai đoạn năm 2016 - 2020, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã xây dựng, khánh thành và bàn giao sử dụng 10 công trình hạ tầng giao thông...

Thống kê giai đoạn năm 2016 - 2020, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã xây dựng, khánh thành và bàn giao sử dụng 10 công trình hạ tầng giao thông, tổng khối lượng thực hiện hơn 368,5 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công, trong đó có hơn 27 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
 
Cụ thể, công trình đường giao thông nông thôn loại B dài 9.300 m, kinh phí nhiều nhất với gần 147 tỷ đồng; đường đô thị Langbiang, thị trấn Lạc Dương tổng chiều dài 2.300 m, khối lượng thực hiện hơn 87,5 tỷ đồng. Chi phí lần lượt bồi thường, giải phóng mặt bằng của 2 công trình này hơn 730 triệu đồng và hơn 13,3 tỷ đồng. 
 
Tiếp theo với 2 công trình đường Đạ Sar - xã Lát (đoạn qua thị trấn Lạc Dương, dài 2.818 m) và một số tuyến đường, hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đạ Nhim, tổng khối lượng thực hiện hơn 71,7 tỷ đồng và 16 tỷ đồng…
 
6 công trình giao thông còn lại đã hoàn thành với kinh phí từ gần 3 tỷ đồng đến 14,5 tỷ đồng. 
 
MẠC KHẢI