Trường Đại học Đà Lạt chuyển hình thức giảng dạy trực tuyến từ ngày 12/5

06:05, 11/05/2021

(LĐ online) - Chiều ngày 11/5, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt Mai Minh Nhật cho biết, ông vừa thay mặt Hiệu trưởng ký Thông báo số 447 điều chỉnh kế hoạch dạy và học học kỳ II năm 2021 của Nhà trường, nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

(LĐ online) - Chiều ngày 11/5, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt Mai Minh Nhật cho biết, ông vừa thay mặt Hiệu trưởng ký Thông báo số 447 điều chỉnh kế hoạch dạy và học học kỳ II năm 2021 của Nhà trường, nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 
 
Xịt thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Đà Lạt
Xịt thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Đà Lạt
 
Cụ thể, tạm dừng các hoạt động giảng dạy, học tập, thực tập, thí nghiệm, thi đánh giá tập trung tại Trường và tại các cơ sở liên kết đào tạo, hoạt động thực tập, thực tế, tư vấn tuyển sinh trực tiếp ngoài Trường cho đến khi có thông báo mới. Cùng đó, chuyển toàn bộ hoạt động giảng dạy tập trung sang giảng dạy trực tuyến đối với tất cả các học phần lý thuyết của tất cả các trình độ đào tạo chính quy từ ngày 12/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. 
 
Nhà trường cũng khuyến khích giảng viên sử dụng hệ thống quản lý học tập LMS của Trường trong giảng dạy trực tuyến. Đối với các học phần thực tập, thực hành không thuộc diện phải làm việc tại các phòng thí nghiệm, khu sản xuất, thực hành, các khoa nghiên cứu có thể tổ chức cho sinh viên làm việc trực tuyến với giảng viên hướng dẫn. Trường hợp học viên, sinh viên làm luận án, luận văn, đồ án, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp phải đo đạc, xử lý số liệu tại phòng thí nghiệm, khu sản xuất thử nghiệm khoa vẫn sắp xếp làm việc bình thường. Tuy nhiên học viên, sinh viên phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Trường…Các hội đồng bảo vệ luận án, luận văn, chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp (nếu có) tổ chức qua hình thức trực tuyến. Việc tuyển sinh thạc sĩ, xét duyệt đề cương nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án thạc sĩ vẫn triển khai theo kế hoạch… 
 
MINH ĐẠO