Giải quyết dứt điểm các khó khăn thuộc lĩnh vực y tế

01:06, 14/06/2021

(LĐ online) - Ngày 14/6, Sở Y tế Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành, các phòng thuộc Sở Y tế chấn chỉnh công tác cải cách hành chính và thực thi công vụ trong ngành y tế Lâm Đồng...

(LĐ online) - Ngày 14/6, Sở Y tế Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành, các phòng thuộc Sở Y tế chấn chỉnh công tác cải cách hành chính và thực thi công vụ trong ngành y tế Lâm Đồng nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong giải quyết khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh công tác cải cách hành chính và thực thi công vụ tại các sở, ban, ngành địa phương.
 
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng triển khai lấy số tiếp nhận khám chữa bệnh qua điện thoại 1900585865
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng triển khai lấy số tiếp nhận khám chữa bệnh qua điện thoại 1900585865
 
Trong thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế Lâm Đồng đã có nhiều cố gắng trong thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đưa chỉ số cải cách hành chính của Sở Y tế tăng lên theo từng năm, từ vị trí xếp hạng 18/20 (năm 2017), lên vị trí 9/19 (năm 2020). 
 
Tuy nhiên, tại một số đơn vị việc thực hiện công tác cải cách hành chính chưa cụ thể từng nội dung công việc để đề ra những biện pháp nâng cao hiệu quả công tác; công tác tuyên truyền trong việc thực hiện cải cách hành chính chưa thường xuyên, do vậy chưa tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, vẫn còn chậm trễ trong giải quyết công việc và còn có những ý kiến phàn nàn của người dân về thái độ phục vụ của cán bộ y tế trong ngành.
 
Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới, Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị trong ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, được cụ thể hóa tại các tiêu chí trong bảng chấm điểm xếp hạng công tác cải cách hành chính hàng năm tại các đơn vị trong ngành, chủ động đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Thường xuyên theo dõi và xử lý nghiêm những cán bộ công chức, viên chức chậm trễ trong giải quyết công việc, không chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, có thái độ hạch sách, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc. Người đứng đầu phải gương mẫu, thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị mình; nêu cao tinh thần nêu gương, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạo đức công vụ.
 
Nhằm tăng cường cải cách hành chính, trong thời gian tới, khi giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực y tế, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, các phòng thuộc Sở cần tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm khi có các kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan; không kéo dài thời gian giải quyết và không tổ chức làm việc nhiều lần về cùng một vấn đề. Tuyệt đối tạo điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình giải quyết các vướng mắc phát sinh trên tinh thần thân thiện, nhiệt tình, niềm nở; không được sách nhiễu, làm phiền. 
 
Thủ trưởng các đơn vị, trưởng các phòng ban thuộc Sở chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Y tế nếu phát sinh hành vi tiêu cực, sách nhiễu, vòi vĩnh của các cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Nâng cao tính chủ động trong công tác phối hợp giải quyết; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Văn phòng Sở Y tế, các phòng chuyên môn thuộc Sở nghiên cứu, đề xuất thực hiện tinh gọn thủ tục hành chính; công khai, minh bạch hoạt động thông qua tăng cường sự kết nối, liên thông trong ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đảm bảo an toàn, nhanh chóng.
 
AN NHIÊN