Tăng mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết hồ sơ tại các huyện, thành

04:06, 15/06/2021

Mặc dù chỉ số cải cách hành chính bình quân cấp huyện, thành Lâm Đồng trong năm 2020 giảm hơn 4 điểm nhưng mức độ hài lòng của người dân trong tham gia giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp đã tăng lên gần 2 điểm.

Mặc dù chỉ số cải cách hành chính (CCHC) bình quân cấp huyện, thành Lâm Đồng trong năm 2020 giảm hơn 4 điểm nhưng mức độ hài lòng của người dân trong tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở các cấp đã tăng lên gần 2 điểm.
 
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND huyện Đức Trọng
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND huyện Đức Trọng
 
Đạ Tẻh dẫn đầu 
 
Huyện Đạ Tẻh đã dẫn đầu 12 huyện, thành phố của Lâm Đồng trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC năm 2020 khối huyện, thành phố do UBND tỉnh công bố vừa qua. 
 
Tổng cộng Đạ Tẻh trong năm 2020 được 91,71 điểm, trong đó điểm tự chấm của huyện đã qua bước thẩm định của tỉnh là 61,06 điểm; điểm điều tra xã hội học qua khảo sát người dân được 30,65 điểm. So với năm 2019, Đạ Tẻh đã thăng hạng 5 bậc, từ hạng 6 lên hạng nhất. 
 
Đứng thứ nhì trong bảng xếp hạng chỉ số này là thành phố Đà Lạt với 90,88 điểm, trong đó điểm tự chấm qua bước thẩm định của tỉnh là 58,46 điểm; điểm điều tra xã hội học là 31,78 điểm. Trước đó, năm 2019, Đà Lạt là đơn vị dẫn đầu khối 12 huyện, thành của tỉnh trong công tác CCHC với điểm rất cao 94,87 điểm, nhưng trong năm 2020 địa phương này đã tụt xuống 1 bậc.
 
Xếp từ thứ ba đến thứ 11 trong bảng là Bảo Lộc (được 90,87 điểm, tăng 5 bậc so với năm 2019), Đạ Huoai (90,05 điểm, hạ 2 bậc), Lạc Dương (89,54 điểm, tăng 2 bậc), Di Linh (88,96 điểm, hạ 3 bậc), Đức Trọng (88,94 điểm, giảm 3 bậc), Bảo Lâm (88,93 điểm, tăng 1 bậc), Đơn Dương (88,42 điểm, tăng 1 bậc), Lâm Hà (87,50 điểm, giảm 5 bậc), Cát Tiên (86,23 điểm, giữ nguyên vị trí). Đứng cuối trong bảng xếp hạng năm 2020 vẫn là Đam Rông (được 85,81 điểm). Năm trước huyện này cũng đứng ở vị trí cuối bảng.
 
Theo quy định, để có số điểm trên, các địa phương cấp huyện thành phải tự đánh giá 76/81 tiêu chí thành phần, trong công tác CCHC đơn vị mình để xác định 65/100 điểm. Các tiêu chí thành phần được đánh giá này trải rộng trong hầu hết các lĩnh vực của CCHC đang tiến hành hiện nay như cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế quản lý tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
 
Cùng đó, tỉnh sẽ cho điều tra xã hội học về các huyện, thành thông qua việc phản hồi của người dân với 5/81 tiêu chí thành phần, trong đó các câu hỏi về dịch vụ hành chính công, dịch vụ giáo dục công và dịch vụ y tế công để xác định 35/100 số điểm còn lại. 
 
Trong dịch vụ hành chính công, cuộc khảo sát sẽ tiến hành đối với các người dân, tổ chức đã tham gia giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện và tại bộ phận một cửa của 3 xã trong huyện được chọn đại diện cho điểm xã có điều kiện tốt, điều kiện trung bình và điều kiện khó khăn. Đối với dịch vụ công về giáo dục, phiếu điều tra sẽ gửi đến các địa chỉ phụ huynh có con em đang theo học các cấp học phổ thông trên địa bàn; còn dịch vụ công về y tế sẽ khảo sát những người dân có tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tại huyện, thành đó. Tổng cộng trong năm 2020 đã có 11.176 phiếu điều tra được phát ra, tỉnh thu về được 10.243 phiếu, đạt tỷ lệ 91,65%, hầu hết phiếu điều tra đều được trả lời hợp lệ.
 
Sau khi có điểm tự đánh giá của các huyện, thành, Tổ thẩm định của tỉnh cho kiểm tra lại, rồi cộng với điểm có được từ điều tra xã hội học để ra cột điểm theo mức điểm 100. Tùy theo số điểm từng địa phương đạt được tỉnh xếp hạng từ cao đến thấp. 
 
Tăng mức độ hài lòng 
 
Không khó để thấy điểm bình quân chỉ số CCHC năm 2020 khối huyện, thành của tỉnh đã giảm nhiều so với năm 2019 trước đó.
 
Cụ thể, điểm bình quân cấp huyện, thành trong năm 2020 chỉ đạt 88,98 điểm, giảm 4,21 điểm so với năm 2019. Nguyên do giảm điểm, theo ông Nguyễn Văn Thu, Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ Lâm Đồng, là vì năm 2020 yêu cầu của Chính phủ với các tiêu chí thành phần cao hơn năm 2019 nên trong đánh giá, điểm đã bị giảm xuống đáng kể. “Không chỉ các huyện, thành mà các sở, ban, ngành của tỉnh cũng bị giảm điểm chỉ số” - ông cho biết.
 
Nếu tính riêng từng địa phương thì hầu hết các huyện, thành trong tỉnh đều bị giảm điểm. Chẳng hạn như thành phố Đà Lạt giảm 3,99 điểm, Đức Trọng giảm 4,26 điểm, Đạ Huoai giảm 4,66 điểm, Di Linh đã giảm đến 5,73 điểm. Ngay cả địa phương dẫn đầu tỉnh năm 2020 là Đạ Tẻh cũng giảm 1,96 điểm. 
 
Trong tổng thể, toàn bộ 12 huyện, thành phố của tỉnh đều đạt trên 80 điểm (thấp nhất là huyện Đam Rông cũng đạt 85,81 điểm), trong đó có 5 đơn vị đạt điểm cao hơn điểm chỉ số bình quân của tỉnh gồm Đạ Tẻh, Đà Lạt, Bảo Lộc, Đạ Huoai và Lạc Dương. Chênh lệch giữa huyện cao điểm nhất và huyện thấp điểm nhất là 5,9 điểm.
 
Theo đánh giá của tỉnh, dù điểm giảm do nâng cao các tiêu chí thành phần nhưng nhìn chung hầu hết các huyện, thành trong tỉnh đã có những nỗ lực nhất định trong việc thực hiện CCHC năm 2020. Trong điều hành, các địa phương đã kịp thời khắc phục những hạn chế trước đây; về hiện đại hóa nền hành chính, hầu như tất cả 12 huyện, thành đều đầu tư thích đáng; đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các huyện, thành đều áp dụng đến cấp xã; việc cập nhật, theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ cấp huyện tương đối tốt, kết quả giải quyết đúng hạn cao.
 
Đặc biệt, mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính đối với 3 loại hình dịch vụ công ở cấp huyện năm 2020 đã tăng lên so với năm 2019 trước đó. Cụ thể, thông qua khảo sát, mức độ hài lòng của người dân đạt 31,05 điểm bình quân, tăng 1,99 điểm so với năm 2019. Dẫn đầu về mức độ hài lòng của người dân trong 12 huyện, thành của tỉnh là thành phố Đà Lạt với 92,63 điểm; còn Cát Tiên là nơi có chỉ số điểm về hài lòng người dân thấp nhất tỉnh với 85,74 điểm.
 
Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, hầu hết các huyện, thành trong tỉnh trong đánh giá chỉ số CCHC đã đảm bảo yêu cầu về đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện. Việc tổ chức đánh giá tại địa phương chặt chẽ, đúng quy trình, đúng thời gian theo quy định. Tỉnh sau đó đã tổ chức thẩm định lại một cách chặt chẽ, khách quan theo đúng tài liệu kiểm chứng do địa phương cung cấp, kết hợp với hồ sơ quản lý và quá trình kiểm tra, theo dõi thực hiện của các đơn vị chủ trì. Việc điều tra xã hội học được tiến hành cẩn thận, đúng số lượng phiếu, đúng đối tượng, thông qua đơn vị trung gian là Bưu điện nên khá khách quan, hạn chế đến mức tối đa việc tác động của cơ quan hành chính nhà nước đối với việc trả lời phiếu điều tra xã hội học.
 
Với bảng xếp hạng chỉ số CCHC năm 2020 này, các huyện, thành trong tỉnh thấy rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế của địa phương mình; kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp để chấn chỉnh. Việc xếp hạng cũng giúp UBND tỉnh có cái nhìn tổng thể hơn về công tác CCHC của tỉnh hiện nay, đưa những định hướng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian đến.
 
Qua đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành cần tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC tại từng cơ quan, đơn vị; cho rà soát, khắc phục các tiêu chí, tiêu chí thành phần thực hiện chưa tốt trong năm 2020 để từng bước nâng cao chỉ số CCHC của địa phương mình trong năm 2021 cũng như trong những năm đến.
 
VIẾT TRỌNG