Triển khai quét mã QR cá nhân để phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty ĐHĐ

09:07, 24/07/2021

(LĐ online) - Nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh điện an toàn liên tục, vừa đảm bảo hoạt động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã triển khai thực hiện quét mã QR cá nhân kiểm soát người ra vào các địa điểm làm việc của Công ty.

(LĐ online) - Nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh điện an toàn liên tục, vừa đảm bảo hoạt động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã triển khai thực hiện quét mã QR cá nhân kiểm soát người ra vào các địa điểm làm việc của Công ty.
 
Cán bộ, công nhân viên thực hiện quét mã QR ra/vào khi đến làm việc tại trụ sở chính Công ty ĐHĐ
Cán bộ, công nhân viên thực hiện quét mã QR ra/vào khi đến làm việc tại trụ sở chính Công ty ĐHĐ
 
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trong cả nước, đặc biệt tại các khu vực thuộc địa bàn hoạt động của Công ty ĐHĐ; đồng thời, thực hiện Văn bản 1238/SCT-KTAT ngày 05/7/2021 của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào doanh nghiệp, Công ty ĐHĐ đã triển khai hệ thống phần mềm kiểm soát ra vào cổng bằng mã QR cá nhân để kiểm soát ra vào các địa điểm làm việc, các khu nhà trực vận hành. 
 
Cán bộ quản trị mạng của Công ty phối hợp với Phòng Hành chính và Lao động thu thập thông tin chi tiết của từng cán bộ, công nhân viên, khách đến làm việc tại Công ty để thiết lập cơ sở dữ liệu cá nhân cho từng người. Trên cơ sở dữ liệu cá nhân, mã QR thông tin cá nhân được tạo ra, in thành thẻ QR-code và phát cho từng người. Bảo vệ trực tại cổng ra vào sử dụng điện thoại thông minh tích hợp sẵn phần mềm quét mã QR để kiểm soát từng người khi ra vào cổng và thông tin cá nhân sẽ được tự động lưu vào cơ sở dữ liệu trên nền tảng web, tạo thuận tiện khi cần trích xuất dữ liệu cá nhân ra vào Công ty và tra cứu khi cần thiết.
 
Thẻ QR-code cá nhân để thực hiện kiểm soát ra/vào Công ty
Thẻ QR-code cá nhân để thực hiện kiểm soát ra/vào Công ty
 
Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Công ty ĐHĐ còn triển khai một số biện pháp khác như: Thực hiện đăng ký địa điểm trên bản đồ an toàn COVID trên website antoancovid.vn; thực hiện khai báo y tế chi tiết qua biểu mẫu google form; thực hiện đăng ký điểm kiểm soát ra vào quét mã QR tại các địa điểm làm việc, các khu nhà trực vận hành của Công ty trên hệ thống https://tokhaiyte.vn, bố trí đặt tại các địa điểm quét mã QR phù hợp để tạo thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân khi đến làm việc tại Công ty thực hiện khai báo y tế theo quy định.
 
ĐẶNG NHƯ TẤN