Đạ Tẻh: Trao tặng trang thiết bị y tế phòng chống dịch

04:08, 06/08/2021

(LĐ online) - Chiều 6/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh đã phối hợp với nhà tài trợ tổ chức trao tặng trang thiết bị y tế, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh.

(LĐ online) - Chiều 6/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh đã phối hợp với nhà tài trợ tổ chức trao tặng trang thiết bị y tế, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh.
 
Ông Vũ Văn Lân - Giám đốc Công ty TNHH Phượng Hùng đã trao tặng một máy monitor và các trang thiết bị y tế trị giá 100 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh
Ông Vũ Văn Lân - Giám đốc Công ty TNHH Phượng Hùng đã trao tặng một máy monitor và các trang thiết bị y tế trị giá 100 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh
 
Tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh, ông Vũ Văn Lân - Giám đốc Công ty TNHH Phượng Hùng đã trao tặng một máy monitor và các trang thiết bị y tế trị giá 100 triệu đồng cho Trung tâm. Ngoài ra, Công ty Phượng Hùng cũng đã tiến hành mua sắm các trang thiết bị y tế trị giá 100 triệu đồng để tặng cho các đơn vị khám chữa bệnh khác trên địa bàn huyện Đạ Tẻh.
 
Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh đã cảm ơn nhà tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho Trung tâm có thể hoạt động tốt nhất. Đây là món quà ý nghĩa và sẽ giúp cho hoạt động của ngành y tế nói chung và Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh nói riêng hoạt động có hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ quyết tâm hơn, vừa đảm bảo công tác chuyên môn vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.
 
HOÀNG SA