Sở Y tế Lâm Đồng công bố, cập nhật đường dây nóng về phòng chống dịch Covid-19

02:08, 07/08/2021

(LĐ online) - Ngày 7/8, Sở Y tế có văn bản gởi Cục Y tế Dự Phòng, UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Thông tin và Truyền thông công bố và cập nhật số điện thoại đường dây nóng các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh về phòng chống dịch Covid-19.

(LĐ online) - Ngày 7/8, Sở Y tế có văn bản gởi Cục Y tế Dự Phòng, UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Thông tin và Truyền thông công bố và cập nhật số điện thoại đường dây nóng các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh về phòng chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, Sở Y tế Lâm Đồng cập nhật danh sách số điện thoại đường dây nóng các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận thông tin và tư vấn về tình hình dịch bệnh Covid-19 cho Nhân dân theo danh sách dưới đây:
 
 
AN NHIÊN