Giáo dục tiểu học trong ứng phó với dịch Covid-19

02:09, 14/09/2021

(LĐ online) - Giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm chỉ đạo liên tục bằng nhiều văn bản từ cuối tháng 6/2021 đến ngay khi các tỉnh, thành phố đã bước vào tuần học năm học mới...

(LĐ online) - Giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm chỉ đạo liên tục bằng nhiều văn bản từ cuối tháng 6/2021 đến ngay khi các tỉnh, thành phố đã bước vào tuần học năm học mới. Mục đích nhiệm vụ “kép” là vừa tăng cường, tích cực thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.   
 
Học sinh lớp 2 năm học 2021 - 2022 sẽ học với sự hỗ trợ của giáo viên và phụ huynh
Học sinh lớp 2 năm học 2021 - 2022 sẽ học với sự hỗ trợ của giáo viên và phụ huynh
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19. Theo đó, ngày 13/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tiếp tục ban hành văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố để thực hiện. 
 
LỚP 1, 2: TÍCH HỢP MỘT SỐ NỘI DUNG THÀNH CHỦ ĐỀ DẠY HỌC 
 
Đối với lớp 1, lớp 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiên cứu chương trình môn học, các mạch nội dung, kiến thức, chủ đề học tập và nội dung trong sách giáo khoa; từ đó xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt. 
 
Cơ sở giáo dục ưu tiên tổ chức dạy học các nội dung hình thành kiến thức mới, các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc. Việc sắp xếp các chủ đề học tập cần thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hoặc có thể hướng dẫn cho học sinh tự học với sự hỗ trợ của phụ huynh. Thời gian thực hiện chương trình phải bố trí đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với từng hình thức dạy học và không gây áp lực đối với học sinh; đảm bảo cuối năm học đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ sở giáo dục căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học đối với lớp 1, lớp 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm bảo khoa học, hiệu quả. Triển khai chương trình với tinh thần giáo viên cần tập trung dạy học, nội dung tích hợp; đồng thời, phải tinh giản những bài tập khó cũng như bài tập yêu cầu kỹ năng tổng hợp. 
 
Cụ thể đối với môn Tiếng Việt 1, giáo viên được phép căn cứ vào trình độ học sinh để chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học. Mục đích là đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt môn học một cách chắc chắn, không để tình trạng học sinh không biết đọc, không biết viết tiếng Việt khi lên lớp 2. 
 
Ở một số môn học khác như Toán, Tự nhiên và Xã hội, trong một vài chủ đề học tập, giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh để hướng dẫn các em thực hành yêu cầu cần đạt. Thầy cô cũng được phép linh hoạt thay đổi kế hoạch dạy học môn học để tổ chức dạy học một số chủ đề tại nhà trường. Môn Đạo đức, giáo viên kết nối một số yêu cầu cần đạt có tính tương đồng giữa 2 chủ đề. 
 
LỚP 3, 4, 5: TINH GIẢN MỨC ĐỘ YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
 
Đối với các lớp 3, 4 và 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, nhất là những địa bàn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hướng dẫn ghi rõ: “Thực hiện tinh giản nội dung để tập trung giúp học sinh hoàn thành các nội dung cốt lõi theo hướng tinh giản mức độ yêu cầu về kiến thức, kĩ năng đối với từng môn học; tinh giản nội dung có trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kĩ năng ở từng lớp; tinh giản những nội dung trùng lặp trong môn học và giữa các môn học; tích hợp một số nội dung trong môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định của chương trình”. 
 
Cũng như lớp 1 và 2, các lớp 3, 4 và 5, Bộ đồng thời ban hành kèm theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5. Căn cứ nội dung hướng dẫn này, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch các môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm bảo khoa học, hiệu quả. Theo đó, ở nhiều tuần, môn học và từng lớp cụ thể, nhiều nội dung bài học đã được giảm yêu cầu cần đạt, giảm bài tập, ghép thành chủ đề, cho phép giáo viên lựa chọn một trong số các nội dung tương đương để dạy học, hoặc yêu cầu học sinh tự học ở nhà…
 
KHÔNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU ĐÃ TINH GIẢN
 
Cũng từ công văn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục là tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các nhà trường tăng cường hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình và các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện thực tế. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn; nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Cơ sở giáo dục tiểu học chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường. Thời khóa biểu phải được sắp xếp khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học, phân bổ hợp lý về thời lượng dạy học trong tiết học/buổi học, thời điểm tổ chức học trong ngày và trong tuần phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, không gây áp lực. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát cần tập trung thời gian dạy học trực tiếp để tổ chức ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi thực hiện dạy học nội dung mới và kiểm tra đánh giá theo quy định.
 
Đặc biệt, các cơ sở giáo dục tiểu học không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được tinh giản; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học - công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng nêu rõ. 
 
MINH ĐẠO