Đà Lạt: Thiết lập vùng cách ly y tế liên quan chùm ca bệnh Covid-19 tại Võ Trường Toản

04:11, 23/11/2021

(LĐ online) - Ngày 23/11, ông Tôn Thiện San – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Lạt đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Phường 8 do liên quan chùm ca bệnh Covid-19 tại đường Võ Trường Toản đã ghi nhận hàng chục ca mắc.

(LĐ online) - Ngày 23/11, ông Tôn Thiện San – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Lạt đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Phường 8 do liên quan chùm ca bệnh Covid-19 tại đường Võ Trường Toản đã ghi nhận hàng chục ca mắc.
 
 
Cụ thể: Thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Tổ dân phố Võ Trường Toản và một phần Tổ dân phố Nguyên Tử Lực (Phường 8, TP Đà Lạt). Quy mô khu vực cách ly gồm 110 hộ với 892 khẩu nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. 
 
Thời gian cách ly kể từ ngày 22/11 cho đến khi có thông báo mới. 
 
UBND TP Đà Lạt giao cho Chủ tịch UBND Phường 8 tổ chức triển khai thực việc thiết lập vùng cách ly y tế này theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19” của Bộ Y tế, cùng các văn bản liên quan. Đồng thời, UBND Phường 8 phối hợp với Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị liên quan thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại khu vực cách ly theo quy định.
 
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm quyết định này theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Y tế, Trung tâm tế Y tế Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND Phường 8 tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả cao nhất công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 
AN NHIÊN