Lâm Đồng tăng tốc độ phủ vắc xin phòng Covid-19

10:11, 27/11/2021

(LĐ online) - Sáng 27/11, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Qua theo dõi tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong tỉnh đến ngày 26/11, Lâm Đồng đã thực hiện tổng số 1.829.946 mũi tiêm.

(LĐ online) - Sáng 27/11, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Qua theo dõi tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong tỉnh đến ngày 26/11, Lâm Đồng đã thực hiện tổng số 1.829.946 mũi tiêm.
 
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TP Đà Lạt
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TP Đà Lạt
 
Trong đó, tỉ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,15% với 995.899 người dân từ 18 tuổi trở lên, chiếm 72,64% dân số. Các địa phương đạt tỉ lệ tiêm 1 mũi vắc xin cao là: TP Đà Lạt 99,92% (80,75% dân số), Đức Trọng 99,87% (74,46% dân số), Đơn Dương 99,74% (72,21% dân số), TP Bảo Lộc 99,67% (73,64% dân số), Đạ Tẻh 99,46% (71,48% dân số), Lạc Dương 99,44% (73,74% dân số), Di Linh 99,29% (69,98% dân số)… thấp nhất là 2 huyện: Cát Tiên 94,32% (66,08% dân số) và Đam Rông 94,42% (56,34% dân số). 
 
Tỉ lệ tiêm đủ 2 mũi đạt 86,95% với 834.047 người dân từ 18 tuổi trở lên, chiếm 60,84% dân số. Các địa phương có tỉ lệ phủ vắc xin đủ 2 mũi cao là: Đức Trọng 96,28% (67,24% dân số), TP Đà Lạt 93,3% (72,44% dân số), Lạc Dương 91,45% (65,59%)… thấp nhất là Cát Tiên 74,23% (50,27% dân số), TP Bảo Lộc 77,18% (55,01% dân số).
 
Lâm Đồng đã triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, đến ngày 26/11 toàn tỉnh đạt 33,4% trẻ em trong độ tuổi này tiêm mũi 1; trong đó, cao nhất là TP Đà Lạt đạt 49,8%, Đức Trọng 47,6%, Đạ Tẻh 38,4%, Lạc Dương 32,6%,  Đơn Dương 30,8% và Lâm Hà 30,7% …
 
AN NHIÊN