98,35% trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã tiêm phòng Covid-19

01:12, 16/12/2021

(LĐ online) - Ngày 16/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Toàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác tiêm chủng nhằm tăng độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19; trong đó, đảm bảo tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đạt tỉ lệ 100% trong tháng 12/2021. 

(LĐ online) - Ngày 16/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Toàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác tiêm chủng nhằm tăng độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19; trong đó, đảm bảo tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đạt tỉ lệ 100% trong tháng 12/2021. 
 
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em tại TP Đà Lạt
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em tại TP Đà Lạt
 
Tổng số liều vắc xin được Bộ Y tế cấp cho tỉnh 2.001.746 liều, hiện đã tiêm 2.038.126 liều; trong đó, số đã tiêm 1 mũi là 1.098.669 người, tiêm đủ 2 mũi 939.344 người. Tỷ lệ bao phủ vắc xin trên dân số đã tiêm 1 mũi đạt 79,49%, tiêm đủ 2 mũi đạt 67,96% %. 
 
Tỷ lệ bao phủ vắc xin đối với người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi đạt 99,88 %, tiêm đủ 2 mũi đạt 94,99 %. 
 
Tiêm vắc xin mũi 1 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 128.833 em,  đạt 98,35 %; tiêm mũi 2 được 16.944 em, đạt 12,93%. 
 
Tiêm liều bổ sung (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm cho 113 người trong tổng số 3.604 người là bệnh nhân ung thư và người suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS) đã phân bổ vắc xin, đạt 3,14%. 
 
AN NHIÊN