Ghi nhận 205 ca Covid-19 mới, 3 huyện có 100% xã bình thường mới

08:12, 18/12/2021

(LĐ online) - Sáng 18/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 205 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, Đạ Huoai 59 ca, Đức Trọng 39 ca,  Di Linh 28 ca, Bảo Lộc 19 ca, Đà Lạt 17 ca, Lâm Hà 14 ca, Bảo Lâm 10 ca, Đạ Tẻh 9 ca, Cát Tiên 4 ca, Lạc Dương và Đơn Dương đều 3 ca.

(LĐ online) - Sáng 18/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 205 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, Đạ Huoai 59 ca, Đức Trọng 39 ca,  Di Linh 28 ca, Bảo Lộc 19 ca, Đà Lạt 17 ca, Lâm Hà 14 ca, Bảo Lâm 10 ca, Đạ Tẻh 9 ca, Cát Tiên 4 ca, Lạc Dương và Đơn Dương đều 3 ca. Toàn tỉnh còn 3 huyện có 100% xã bình thường mới (cấp 1, vùng xanh) là Đam Rông, Đạ Tẻh, Cát Tiên.
 
Khu hồi sức cho các bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng
Khu hồi sức cho các bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng
 
Tại TP Đà Lạt, 17 ca mới: Tiếp tục phát hiện 11 bệnh nhân trong cộng đồng tại Phường 4 có 4 ca, Phường 9 có 3 ca, Phường 8 có 2 ca, các Phường 2, Phường 12 đều 1 ca. Thêm 6 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.  
 
Tại Đức Trọng, 39 ca mới: Tiếp tục phát hiện 9 bệnh nhân trong cộng đồng tại thị trấn Liên Nghĩa 3 ca; các xã Ninh Gia, Hiệp Thạnh đều 2 ca; các xã Hiệp An, Phú Hội đều 1 ca. Đồng thời, có 29 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân đang chăm sóc người nhà F0 tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. 
 
Huyện Đức Trọng đang thuộc vùng nguy cơ trung bình (cấp 2, vùng vàng), còn thị trấn Liên Nghĩa và xã Đà Loan có nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam).
 
Tại Lạc Dương, 3 ca mới; trong đó, 2 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại xã Đạ Chais và 1 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. Huyện Lạc Dương vẫn ở mức nguy cơ cao, với thị trấn Lạc Dương và xã Đạ Nhim có nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam).
 
Tại Đơn Dương, thêm 3 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại xã Đạ Ròn.
 
Tại Lâm Hà, 14 ca mới: Tiếp tục phát hiện 11 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã  Tân Thanh 4 ca; thị trấn Đinh Văn và các xã Đan Phượng, Đạ Đờn, Phú Sơn, Phúc Thọ, Phi Tô, Tân Hà đều 1 ca. Thêm 3 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
Tại Bảo Lộc, 19 ca mới: Tiếp tục phát hiện 15 bệnh nhân trong cộng đồng tại các xã Đạm B’ri, Lộc Tiến, Lộc Sơn đều 3 ca; các Phường 1, Phường 2 đều 2 ca; các xã Lộc Thanh, Lộc Châu đều 1 ca. Thêm 4 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
Tại Bảo Lâm, 10 ca mới; trong đó, 1 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại Lộc Thành và 9 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
Tại Di Linh, 28 ca mới: Tiếp tục phát hiện 16 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã  Liên Đầm 8 ca, Đinh Trang Hòa 4 ca; thị trấn Di Linh và Hòa Bắc đều 2 ca. Thêm 12 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
Tại Đạ Huoai, 59 ca mới: Tiếp tục phát hiện 47 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Đạ Ploa 25 ca, Phước Lộc 17 ca, thị trấn Madaguoi 5 ca. Thêm 12 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. 
 
Huyện Đạ Huoai vẫn ở cấp độ dịch nguy cơ cao với thị trấn Madaguoi, các xã Madaguoi, Phước Lộc, Đạ Ploa có nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam).
 
Tại Đạ Tẻh, 9 ca mới; trong đó, 1 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại thị trấn Đạ Tẻh, 6 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 2 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
Tại Cát Tiên, thêm 4 ca; trong đó, 3 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.
 
Hiện, toàn tỉnh đang cách ly 11.821 trường hợp phòng dịch Covid-19; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 2.601 người, cách ly tập trung 349 người và cách ly tại nhà 8.871 người.
 
Đến nay, Lâm Đồng có tổng số 6.607 ca Covid-19; trong đó, đang cách ly điều trị 2.601 ca, ra viện 3.981 ca, tử vong 17 ca, về địa phương khác 8 ca.
 
AN NHIÊN