Di Linh: Trồng hơn 1 triệu cây xanh trong năm 2021

06:01, 18/01/2022
Theo số liệu thống kê của UBND huyện Di Linh, trong năm 2021, địa phương đã trồng được hơn 1 triệu cây xanh, đạt 107,7 % kế hoạch của huyện và đạt 324% kế hoạch tỉnh giao. 
 
Cụ thể, địa phương đã trồng hơn 280.000 cây xanh trên đất quy hoạch lâm nghiệp (đạt 129% kế hoạch); trong đó, có gần 97.000 cây được trồng thuộc rừng tập trung; trồng xen trên diện tích đất lâm nghiệp đang canh tác nông nghiệp là hơn 180.000 cây. Trồng cây xanh trên diện tích đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp được trên 770.000 cây (đạt 101% kế hoạch); trong đó, có hơn 700.000 cây xanh được trồng trên đất sản xuất nông nghiệp; trồng trên 19.800 cây tôn tạo cảnh quan đô thị, nông thôn và trồng hơn 46.000 cây xanh tại khuôn viên công sở, nhà máy, công trình công cộng và diện tích đất bán ngập. 
 
Để thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về trồng rừng, trồng cây xanh được giao, ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra chỉ tiêu đến từng đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng và công tác bảo vệ rừng. Nhờ đó, công tác trồng cây xanh được hưởng ứng và triển khai sôi nổi, sâu rộng đến từng thôn, tổ dân phố và các hội, đoàn thể. 
 
N.QUỲNH