Rà soát các trường hợp chưa tiêm, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19

06:02, 24/02/2022
(LĐ online) - Ngày 24/2, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát các trường hợp chưa tiêm, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19.
 
Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại nhà cho các trường hợp già yếu, bệnh tật không thể đến điểm tiêm chủng theo quy định
Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại nhà cho các trường hợp già yếu, bệnh tật không thể đến điểm tiêm chủng theo quy định
 
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, ngày 27/01/2022, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Covid-19 mùa xuân năm 2022.
 
Căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế, UBND các huyện đã tập trung phối hợp với ngành y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân bước đầu đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, qua theo dõi của ngành y tế hiện nay, số đối tượng chưa tiêm mũi 2, liều bổ sung, liều nhắc lại còn rất nhiều. 
 
Để đảm bảo 100% người dân trên địa bàn tỉnh được tiêm đủ liều vắc xin phòng bệnh Covid-19, tránh các trường hợp tử vong do chưa được tiêm vắc xin, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố căn cứ số liệu chưa tiêm vắc xin trên địa bàn (theo số liệu thống kê của Sở Y tế) phối hợp với bộ phận tin học của huyện, thành phố trích xuất toàn bộ danh sách các trường hợp chưa tiêm mũi 2, liều bổ sung, liều nhắc lại đã đến thời gian tiêm và phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn để tiến hành rà soát từng trường hợp, tiến hành tổ chức tiêm ngay để đảm bảo 100% các trường hợp này đã được tiêm vắc xin theo quy định. Các trường hợp không đồng ý tiêm yêu cầu ký bản cam kết chịu trách nhiệm khi mắc bệnh Covid-19. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp không thể tiêm vắc xin Covid-19 do yếu tố sức khỏe hoặc chống chỉ định theo quy định.
 
Chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội và UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ danh sách các trường hợp chưa tiêm của ngành y tế, tiến hành đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp để rà soát lại toàn bộ các trường hợp từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, mũi 2, liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng bệnh Covid-19 (lý do chưa tiêm), lập danh sách và gửi về Trung tâm Y tế tại địa phương để tổ chức tiêm ngay cho các đối tượng này đảm bảo đạt độ bao phủ và tạo miễn dịch cộng đồng.
 
Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương phối hợp, hỗ trợ các đơn vị y tế trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại địa phương, đảm bảo 100% đối tượng từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ liều cơ bản và tiếp tục triển khai việc tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho những người đã tiêm đủ liều cơ bản theo quy định.
 
Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, tổng hợp và gửi danh sách toàn bộ các trường hợp không đồng ý tiêm, các trường hợp đã chuyển đi nơi khác, các trường hợp chống chỉ định tiêm về Sở Y tế trước ngày 04/3/2022 để Sở Y tế tỉnh tổng hợp báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Lâm Đồng trong trường hợp bỏ sót các đối tượng tiêm và để xảy ra trường hợp tử vong do mắc bệnh Covid-19 mà chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh.
 
AN NHIÊN