Cựu chiến binh đóng góp hơn 900 triệu đồng xây dựng nông thôn mới

04:06, 08/06/2022
Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong những tháng đầu năm, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã đóng góp hơn 900 triệu đồng và nhiều ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. 
 
Theo đó, từ đầu năm đến nay, cán bộ và hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã đóng góp trên 1.000 ngày công lao động và hơn 1.600 công lao động tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh; tu sửa và làm mới hơn 48 km kênh mương nội đồng với gần 29 triệu đồng; đóng góp hơn 900 triệu đồng để sửa chữa và xây dựng các tuyến đường liên thôn, liên tổ. 
 
Cùng với đó, các cấp Hội Cựu chiến binh đã xây dựng, duy trì hiệu quả các Mô hình Bảo vệ môi trường, Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, Xây dựng gia đình văn hóa; phát triển và nhân rộng Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu... Từ đó, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển đời sống kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
LÂM TRANG