Diễu hành xe cổ động mở đầu Liên hoan Gia đình Văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Lâm Đồng

06:06, 27/06/2022
(LĐ online) - Chiều 27/6, TP Bảo Lộc náo nức trong không khí diễu hành xe tuyên truyền cổ động mở đầu Liên hoan Gia đình Văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Lâm Đồng do Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. 
 
Diễu hành xe cổ động tại các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc
Diễu hành xe cổ động tại các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc
 
12 xe cổ động của 12 huyện, thành phố tham dự Liên hoan được trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ, loa tuyên truyền, pano rực rỡ mang các biểu ngữ: “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”, “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc”, “Xây dựng môi trường văn hóa gia đình, cộng đồng, xã hội lành mạnh”, “Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình”, “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ truyền thống tốt đẹp trong gia đình”, “Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc”, “Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội”… 
 
Đoàn xe diễu hành qua 12 tuyến đường trung tâm Bảo Lộc trong 90 phút tuyên truyền, cổ động Nhân dân các dân tộc trong thành phố, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 
Xe cổ động là một hình thức tuyên truyền trực quan sinh động gần gũi thu hút sự quan tâm chú ý của người dân. Thông qua hoạt động này nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tạo sự lan tỏa về các chuẩn mực, giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam góp phần nâng cao, làm chuyển biến trong nhận thức của đông đảo quần chúng Nhân dân về vai trò, vị trí của gia đình từ đó có những hành động thiết thực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 
QUỲNH UYỂN