Cát Tiên: Chấn chỉnh việc tuyên truyền trực quan đợt lễ 2/9

01:09, 15/09/2022
Theo UBND huyện Cát Tiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trực quan nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; qua kiểm tra thực tế một số xã, thị trấn chưa thực hiện tốt nội dung chỉ đạo UBND huyện. Theo đó, UBND huyện Cát Tiên phê bình thị trấn Phước Cát, xã Quảng Ngãi, xã Nam Ninh, xã Tiên Hoàng, xã Phước Cát 2 thực hiện chưa nghiêm sự chỉ đạo của UBND huyện; việc chỉ đạo, tổ chức cho Nhân dân treo cờ còn ít, vẫn còn một số hộ dân treo cờ cũ, rách, thời gian treo cờ còn chậm, hết thời gian quy định không thu cờ về, không đúng theo tinh thần văn bản chỉ đạo cấp trên. Mặt khác, UBND huyện Cát Tiên cũng yêu cầu các địa phương chấn chỉnh kịp thời và thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trong các dịp kỷ niệm, các sự kiện, lễ, tết của đất nước và địa phương.
 
HOÀNG SA