Đà Lạt: Phổ biến ứng dụng App Báo cháy 114

06:09, 21/09/2022
(LĐ online) - UBND TP Đà Lạt cho biết đã tiến hành tăng cường triển khai ứng dụng App Báo cháy 114 và zalo phục vụ tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
 
App Báo cháy 114
App Báo cháy 114
 
Các ứng dụng này giúp người dân tiếp nhận các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn cũng như nhận được sự hướng dẫn, trợ giúp trực tiếp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ một cách nhanh nhất khi gặp các tình huống khẩn cấp, nắm được các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
 
Đối với ứng dụng App Báo cháy 114, UBND TP Đà Lạt yêu cầu 100% cán bộ, công nhân viên của các đơn vị triển khai cài đặt, sử dụng; nghiên cứu nội dung tuyên truyền phù hợp để vận động người dân cài đặt ứng dụng. Công an thành phố, các phòng ban có liên quan, UBND các phường, xã tổ chức thực hiện tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn cài đặt App Báo cháy 114 để bảo đảm đạt tối thiểu 20% dân số cài đặt trong năm 2022.
 
Về việc mở tài khoản zalo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, để vận động người dân biết, cài đặt ứng dụng trên, UBND TP Đà Lạt cũng yêu cầu các phòng ban, đơn vị, UBND phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân quan tâm, theo dõi. Các đơn vị phổ biến, quán triệt cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị mình quan tâm, theo dõi tài khoản zalo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Đảm bảo trong năm 2022 đạt tối thiểu 20% dân số quan tâm tài khoản zalo này (trung bình mỗi tháng đạt 1,67% dân số tại địa phương quan tâm tài khoản zalo trên).
 
UBND TP Đà Lạt yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo số lượng cán bộ, công nhân viên đã thực hiện về UBND TP trước ngày 10/10/2022. 
 
DIỄM THƯƠNG