Phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

03:09, 20/09/2022
(LĐ online) - Ngày 20/9, tại huyện Đức Trọng, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2022. 
 
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn
 
Tham dự lễ khai mạc có ông Chử Văn Thung – Vụ phó Vụ Pháp chế, ông Võ Văn Hoàng – Trưởng Ban Dân tộc và bà Phạm Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.
 
Hội nghị có sự tham gia của 150 đại biểu là công chức các phòng, ban, đoàn thể của huyện Đức Trọng, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo, hòa giải viên, nông dân sản xuất giỏi và người dân của 13 xã trên địa bàn huyện.
 
Trong vòng 2 ngày, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của 4 chuyền đề, gồm: Các quy định của Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Luật Đất đai; Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; Luật Bảo vệ môi trường.
 
Mục đích của hội nghị nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin cho đồng bào dân tộc với Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 
 
N.MINH